1 Korintus 7:32

Tetapi kehendak aku janganlah engkau kuatir. Maka orang yang tiada beristri *1 itu sangat ingat akan perkara daripada Tuhan, yaitu bagaimana ia dapat membuat Tuhan berkenan akan dia *2.
Penjelasan:
(1) Bujang; (2) yaitu dengan hidup suci dari najis roh dan tubuh (=perzinahan) 2Kor 7:1.
Orang beriman yg masih bujang mempunyai kesempatan memperkenankan Allah lebih banyak.