Hot News

  • YES 66:23. DAGING YANG MENYEMBAH ALLAH. Ini adalah ayat2 terakhir dari Yesaya, yang juga menjadi kesimpulan bagi manusia. Ada 2 macam... <read more>
  • Pendahuluan: Akhir dari 66 pasal kitab Yesaya diakhiri dengan berkat dan kutuk, pahala dan hukuman yang kekal, istimewa dalam pasal... <read more>