M4246 – Jadwal Akhir Zaman

JADWAL AKHIR ZAMAN.

Ringkasan:

Sebab Allah itu sempurna dan Maha tahu, Maha kuasa, Maha besar, Ia tahu semua yang akan datang dan memberitahukan pada kita bertahap (Amos 3:7), yaitu:

URUT2AN PERISTIWA AKHIR ZAMAN (M4240 – Bag.III).

 1. PENDAHULUAN: PEMBAGIAN ZAMAN.
 2. Menjelang Minggu ke-70 Daniel (= M70D).
 3. 3,5 tahun I.
 4. 3,5 tahun II.
 5. Kerajaan 1000 tahun.
 6. Masuk kekekalan.

P.1. Pre, Mid, Post, Trib (M4236, Bag.I).

P.2. Dua tahap kedatangan Tuhan (M4238, Bag.II).

P.3. Golongan2 orang akhir zaman (M4243, Bag.IV).

P.4. Israel dan Gereja.

P.5. Tebus tubuh + tumbuh kemuliaan.

P.6. Tiga Angka kedatangan Tuhan.

P.7. Lima tahap dari 7 Gereja akhir zaman.

P.8. Sempurna.

P.9. Babel.

MENJELANG MINGGU KE-70 DANIEL (= M70D), (M4246, Bag. V).

Berapa lama waktu ini, kita tidak (belum) tahu. Kalau M70D sudah mulai, maka 3,5 tahun kemudian, terjadilah pengangkatan. Meskipun tidak tahu sampai kapan kita harus terus ber-jaga2, sebab saat2 ini paling penting bagi kita, karena:

 1. Ini waktu kita, masa kita.
 2. Ini menentukan hari2 yang akan datang. Kalau kita gagal dan mengabaikan ber-jaga2 dengan betul, seluruh masa depan akan rusak, bahkan bisa celaka dan terhilang untuk kekal, sebab itu kita harus tahu keadaan dan kesempatan kita sekarang ini baik2.

A.1. HARUS BER-JAGA2, JAUH SEBELUMNYA.

Mat 24:42

Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. (KJI)

Orang yang mengerti, sadar dan mau taat, waktu masuk Minggu ke-70 Daniel, ia sudah ber-jaga2. Orang yang baru mauber-jaga2 sesudah masuk Minggu ke-70 Daniel, ia sudah terlambat, ia tidak bisa ikut penamatan (tidak akan tahan) dan ketinggalan. Pengertian ini sangat penting untuk diri kita sendiri dan menolong orang2 yang menjadi beban kita, bahkan untuk semua orang.

Permulaan Minggu ke-70 Daniel itu sudah jadi tanggal Penentuan dan tanggal Pemisahan (akan kita lihat lebih detil dalam: B. 3,5 tahun I)Mat 24:42,44 berkata, sebab kita tidak bisa tahu tanggal kedatanganNya, maka kita harus ber-jaga2 mulai sekarang, jangan terlambat! Sebab pada tanggal Pemisahan, sudah dipisahkan golongan 1551 (1Kor 15:51 ikut pengangkatan) dan golongan 1102 (Wah 11:02, tertinggal). Sesudah ditentukan (pada tanggal Penentuan) langsung masuk masa Penamatan Rom 9:28. Mereka yang tidak bersedia (itu tidak memenuhi syarat, masih hidup dalam dosa atau jatuh bangun, ini tingkat Halaman) tidak bisa ikut proses penamatan sebab banyak dosa (apalagi kena Polarisasi Wah 22:11), mereka tidak mungkin tahan peraturan yang sangat tertib dalam Gereja 2Kor 10:6, sebab bisa langsung kena hukuman mati seperti Ananias dan Safira Kis 5:1-12 dan mereka memisahkan dirinya sendiri, masuk Gereja jalan lebar (tidak ada peraturan yang keras melawan dosa, bebas berdosa) dan tertinggal.

Kis 5:13

Dan sisanya, tidak seorangpun berani menggabungkan dirinya dengan mereka, tetapi orang banyak itu menghormati mereka. (KJI)

Orang yang hidup dalam tingkat Halaman, tidak akan tahan, sebab yang ditamatkan adalah orang2 tingkat Ruangan Suci (tingkat Halaman itu tertinggal dan diserahkan pada Antikris Wah 11:2). Kita perlu mengerti masa ini (A = Menjelang Minggu ke-70 Daniel). Untuk apa? Untuk bisa menghadap Tuhan baik pribadi (waktu mati Amos 4:12) atau waktu pengangkatan. Jangan main2, tetap tumbuhlah dalam kesucian dipimpin Roh sesuai Firman Tuhan (hidup tingkat Ruangan Suci).

Dalam masa ini (A) Tuhan memberi banyak fasilitas akhir zaman dan lengkap pada Gereja, supaya bisa ber-jaga2 dan dipersiapkan dengan baik, siap untuk masuk masa penamatan, sehingga boleh ikut pengangkatan (A. Bersedia; B. Bisa ikut penamatan, lalu ikut pengangkatan).

Dari kita harus bisa memakai baik2 semua fasilitas dan perlengkapan akhir zaman yang disediakan Tuhan, sebab itu kita harus mengerti kehendak Tuhan dan taat dalam pimpinan Roh,pada masa “A” ini (= menjelang Minggu ke-70 Daniel) sbb:

A.2. POLARISASI DOSA DAN KESUCIAN.

Wah 22:11

Orang yang tidak benar, biarlah ia terus berbuat yang tidak benar; dan orang yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan orang yang benar, biarlah ia terus mengerjakan kebenaran; dan orang yang kudus, biarlah ia terus kudus. (KJI)

Pada akhir zaman sudah dinubuatkan bahwa kesucian dan dosa akan tumbuh sampai puncaknya (Memuncak = Polarisasi kepada dosa dan kesucian), sehingga timbul 2 golongan yang matang dalam kesucian dan golongan lain yang matang dalam dosa dan kejahatan. Orang2 yang netral atau suam ini akan terseret menuruti dosa, sebab biasanya mereka akanikut kecenderungan manusiawi kepada dosa Yoh 3:19). Orang yang suam atau setengah hati ini akan diludahkan Tuhan, Tuhan menolaknya Wah 3:16.

Mengapa Tuhan izinkan Polarisasi ini? Sebab:

 1. Untuk penamatan, penyempurnaan, semua mencapai puncak2nya.
 2. Menjadi ujian berat bagi masing2 golongan, istimewa untuk umat Tuhan, harus hidup suci di tengah2 sikon dosa yang naik terus sampai puncak. Sebab untuk tingkatan mutu yang lebih tinggi, harus lulus ujian tingkatan yang lebih tinggi, apalagi untuk jadi sempurna. Tetapi dengan Tuhan pasti berhasil, semua golongan 1551 semua akan lulus dan semua ikut pengangkatan. Baca lagi 1Kor 15:51.
 3. Semua orang harus memilih.

Luk 12:57

Apakah sebabnya kamu tidak dapat memutuskan apa yang benar dari hal dirimu sendiri (KJI)

Dan akan tampak makin jelas bedanya orang2 yang memilih hidup dosa dan suci,  semua akan sama2 sampai puncak2nya, sudah matang, sehingga betul2 semua memilih dengan sadar, bukan ikut2an! (Yang plin-plan berarti mau terseret kesukaan dosa sesaat, ini sama dengan memilih dosa).

Sebab itu kita harus sungguh2 ber-jaga2 dan bersedia seperti pesan Mat 24:42. Karena syarat minimum untuk lulus, adalah bersedia seperti lima gadis bijaksana, meninggalkan harta masuk dalam Ruangan Suci, yaitu selalu penuh dan dipimpin Roh. Jangan main2, ambil keputusan sekarang.

Syarat minimum yang biasa adalah Pintu Gerbang (contoh penjahat di salib, bertobat, masih selamat Luk 23:43).

Tetapi pada akhir zaman, syarat minimum adalah Pintu Kemah (harus tinggal dalam Ruangan Suci, bisa rutin hidup dalam kesucian) sebab Halaman (hidup dalam dosa) diserahkan pada Antikris Wah 11:2.

Karena itu kita harus tumbuh sampai masuk tingkatRuangan Suci yaitu ber-jaga2 seperti lima gadis bijaksana, penuh dan dipimpin Roh terus menerus (bisa hidup suci dan taat melakukan kehendak Allah). Dengan adanya Polarisasi ini maka semua akan meningkat dengan cepat, yang tidak mau hidup suci hanya setengah2 saja akan terseret dalam arus dosa yang sangat besar.

Bila semua ini terjadi? Dalam masa ini umat Tuhan mulai terpisah dan puncaknya terjadi pada permulaan Minggu ke-70 Daniel, dimana Gereja2 yang heterogen berubah menjadi 2 golongan yang homogen yang saling bertentangan, yaitu kesucian dan dosa.

A.3. HUJAN AKHIR.

Ul 11:14

niscaya Akupun akan mengaruniai tanahmu dengan hujan pada musimnya, yaitu hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu dapat mengumpulkan gandummu dan air anggurmu dan minyakmu.

Jadi hujan awal untuk menumbuhkan tanaman, Hujan akhir untuk mematangkan buahnya, sehingga didapat limpahtuaian gandum (~ Firman Tuhan), anggur (~ kesukaan ilahi) dan minyak (~ Pengurapan Roh Kudus). Sebab itu Gereja bisa tumbuh sampai matang di tengah2 dosa yang meningkat tinggi, dan ikut pengangkatan.

Mrk 4:28

Sebab bumi menghasilkan buah dari dirinya sendiri, mula-mula daunnya, lalu bulir, kemudian butir yang penuh di dalam bulir itu. (KJI)

Hujan awal membuat gandum tumbuh sampai mengeluarkan daun, lalu Hujan akhir menumbuhkan sampai mengeluarkan bulir (= mayang) dan biji gandum di dalamnya. Tuhan akan memberi Hujan akhir yang lebat Yak 5:7. Kita boleh (harus) minta hujan lebat dalam zaman Hujan akhir ini,supaya bisa siap dan tahan untuk masa penamatan, lalu ikut pengangkatan.

Zak 10:1

Pintalah olehmu hujan dari pada Tuhan, maka pada musim hujan akhir akan diadakan Tuhan beberapa awan yang kabus, dan dikaruniakan-Nya kepada mereka itu hujan yang lebat, sehingga hijaulah tumbuh-tumbuhan di bendangnya masing-masing.

Waktu hujan Akhir mulai lebat, timbul bulirnya, lalu dalam masa penamatan tumbuh biji gandum yang penuh di dalamnya.

LIMA GADIS BIJAK DAN LIMA GADIS BODOH.

Mat 25:1-4

 1. Kemudian Kerajaan Sorga diumpamakan seperti sepuluh gadis yang membawa pelitanya dan keluar untuk bertemu dengan mempelai laki-laki.
 2. Dan lima di antaranya itu bijak dan lima bodoh.
 3. Mereka yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
 4. Sedangkan yang bijak itu membawa minyak di dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. (KJI)

Kita harus mengerti bahwa kita sungguh2 hidup bergantung pada pengurapan dan pimpinan Roh Kudus (makin mahir berjalan dalam Roh) dan pembukaan Firman Tuhan, jangan hanya memakai kekuatan atau akal kita sendiri atau hal2 duniawi yang tidak perlu, ilmu2 agama, ilmu jiwa dll, apalagi yang tidak Alkitabiah (macam2 falsafah dan pikiran dan ilmu2 manusiawi lainnya). Pakailah hikmat dan kuasa Roh Kudus dan Firman Tuhan itu yang ilahi dan kekal Luk 21:33); kebenaranNya itu memerdekakan dan menumbuhkan kita Yoh 17:17; 8:36, Mat 13:23). Tanpa pengurapan, kuasa, pimpinan dan karunia2 Roh Kudus, tidak akan tahan, juga dengan Firman Tuhan yang akan terbuka semua. Juga pekerjaan ajaib dari Bapa 1Kor 12:4-6, Wah 12:1. Jangan hanya cari kedudukan, gelar, harta dll perkara yang fana.Tetapi selalu penuh dan dipimpin Roh, bahkan 2 kali ganda dalam hujan Akhir ini seperti Zak 4:2,3 (2x ganda, 2 pohon Zaitun untuk 1 Pelita).

Golongan Ligabis (5 anak dara yang bijaksana) dan Ligabo (5 anak dara yang bodoh). Bedanya ligabis daripada ligabo, itu yang menyebabkan bisa ikut dalam pengangkatan, ligabo tertinggal! Seperti tertulis dalam Zak 4;2,3, yaitu 2 pohon Zaitun untuk 1 Pelita. Ini berarti supply minyaknya dobel, pengurapan Roh Kudus yang limpah, bahkan akhirnya akan sampai tanpa batas Yoh 3:34. Ligabis itu, selain penuh Roh Kudus dalam pelayanan, sehingga menangdalam peperangan rohani dan pencobaan, juga mempunyaikelimpahan minyak, yaitu punya persediaan minyak, meskipun tidak dalam tugas untuk menyala, tetap ada pengurapan Roh Kudus. Sebab itu ia bisa tetap hidup suci, tetap menyangkal diri, mematikan daging dalam segala sikon, juga dalam sikon yang tersembunyi, atau di luar pelayanan, tetap bergairah.

Mereka juga selalu ber-api2 dan bersukacita dalam Roh melakukan kehendak Allah, dalam semua kesempatan yang didapatinya.

Sekarang kita sudah harus berjalan dengan Allah yaitu hidup dipimpin Roh dengan mahir seperti Kristus (Mat 4:1, Luk 4:1,18 Led by the Spirit) dan limpah 7 KPR, betul2 bergairah dalam sejahtera Roh dan terus berkemenangan Fil 4:4,7. Ini bedanya lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana, dan kita harus punya kelebihan dari lima gadis bijaksan aini! Jadi hujan Awal itu menumbuhkan gandum jadi kecambah yang berdaun, ini berarti Gereja timbul di mana2 dan berkembang sampai di seluruh dunia.

Dan pada hujan Akhirmuncul bulir sampai matang biji2 gandum dalam bulirnya.

Hujan Akhir mencapai puncaknya pada waktu menjelang Minggu ke-70 Daniel untuk menumbuhkan bulir, gandum dan sejak mulai Minggu ke-70 Daniel, dalam penamatan dalam 3,5 tahun I, maka hujan Akhir ini menumbuhkan biji gandum dalam bulir2nya, tumbuh dan dimatangkan.

Dalam keadaan yang ideal ini (Gereja yang ajaib Wah 12:1), rohani tumbuh luar biasa cepat dan indah Mat 24:27, sebab ada hujan Akhir, Firman Tuhan terbuka semua dan Gereja Tuhan dalam ketertiban yang keras 2Kor 10:6, Gereja dalam masa hukuman rumah Allah 1Pet 4:17-18, dan 3 Pribadi Allah bekerja dengan nyata, hadir dalam Gereja Wah 12:1, sehingga orang berdosa tidak bisa tahan, tetapi orang2 suci bersukacita. Ini justru jadi masa keemasan Gereja, Gereja menjadi ajaib Wah 12:1.Tubuh Kristus global (sudah bisa bersekutu dalam Roh)  penuh dengan segala fasilitas akhir zaman, yang dicurahkan Allah dengan limpah, baik jabatan2, baik pengurapan, kuasa, Perjamuan Suci yang luar biasa dll, sehingga Gereja menjadi matang, tumbuh biji dalam bulirnya, yaitu orang2 yang jadi seperti Kristus.

PANEN.

Mrk 4:29

Tetapi ketika buahnya masak, segeralah ia mengenakan sabitnya, sebab musim menuai telah tiba. (KJI)

Yoh 12:24

Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, Jikalau sebiji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap sebiji saja, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. (KJI)

Satu biji mati (yaitu Kristus), lalu menghasilkan banyak biji yang serupa yaitu orang2 yang seperti Kristus, bahkan juga timbul orang2 yang sempurna.

Meskipun tidak semua menjadi sempurna, dalam tingkatan2 di bawahnya,tetapi semua begitu indah. Kalau jumlah dari setiap tingkat sudah genap, ini berarti Gereja sudahmatang, maka penuaian terjadi, sabit diayunkan ini berarti Tuhan Yesus datang dan terjadi panen besar pada hari pengangkatan.

Rindukan mulai sekarang selalu penuh dan dipimpin Roh, itu suatu hidup yang sangat indah, sejahtera dan sukacita dan dalam segala segi dan langkah kita, kalau terus dipimpin Roh Kudus pasti penuh kemenangan, heran dan mulia. Mulailah berjalan dalam Roh dalam kesucian dan itu berarti ada kasih yang limpah, tidak ada benci, sungai air hidup mengalir dari dalam hati kita oleh Roh Kudus Yoh 4:14; 7:38 menjadi sungai air hidup yang makin lama makin dalam sampai kedalaman yang tidak lagi terukur, kita bisa berenang di dalamnya Yez 47. Hujan Akhir itu begitu indah dan mulia, Roh Kudus! Fil 4:13, Zak 4:6. Mintalah Zak 10:1.

A.4. MASA KEMURAHAN ALLAH BERAKHIR.

Kemurahan Allah itu berakhir untuk orang yang terus menerus keras hati, tidak mau bertobat, sehingga kemurahan Allahberubah jadi kekerasan atau hukuman.

Rom 11:22

Karena itu perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah; yaitu kekerasan atas mereka yang jatuh (keras hati dalam dosa!); tetapi atas engkau kemurahan-Nya, jika engkau tetap tinggal di dalam kemurahan-Nya (sebab tetap berkenan pada Tuhan); jika tidak, maka kamu juga akan dikerat. (KJI)

Mengapa kemurahan Allah habis atau dihentikan?

Secara pribadi, biasanya orang berdosa yang tidak mau bertobat:

 1. waktu mati, pasti kesempatannya habis, dan itu juga berarti kemurahan Allah baginya habis!
 2. Menghojat Roh Kudus Mat 12:31 tidak ada ampun, berarti tidak lagi ada kesempatan atau kemurahan. Ini juga berarti dosa dengan sengaja, sudah tahu, apalagi sudah menerima dan mengerti banyak hal dari Allah, tetapi dengan sengaja melawan Allah Ibr 10:26, sekalipun belum mati, waktu dosa2nya melebihi batas.

Secara umum, masaal, kemurahan Allah habis untuk orang berdosa yang tidak mau bertobat terjadi pada:

 1. Waktu dosa2nya melebihi batas, misalnya zaman Nuh.
 2. Waktunya habis, misalnya orang jahat zaman Nuh diberi waktu 120 tahun Kej 6:3, Saul diberi batas sampai memerintah 40 tahun. Orang Niniwe yang sangat jahat diberi batas 40 hari, tetapi mereka langsung bertobat sebelumnya.
 3. Pada akhir zaman, pada masa penamatan rencana Allah, yaitu pada permulaan Minggu ke-70 Daniel, pada tanggal Penentuan, masa kemurahan Allah habis untuk orang2 yang keras hati dan terus tumbuh dalam dosa (Wah 22:11).

Sebab itu jangan tunggu sampai waktu kemurahan Allah habis baru bertobat, itu sudah terlambat dan celaka.

Seringkali, meskipun ia sempat bertobat, tetapi setiap hari2 hidup dalam dosa, itu merusakkan rencana Allah dan banyak hal2 yang baik dalam hidupnya hancur, makin lama tinggal dalam dosa, sebelumbertobat kembali, makin banyak akibat dan kerusakannya Pkh 9:18. Saul ber-kali2 berdosa dan banyak rencana Allah batal, misalnya 1Sam 13:13-14. Juga Nuh yang seharusnya dengan tekun sedikit waktu lagi bisa menjadi sempurna, tetapi ia gagal, bahkan banyak hal2 yang indah dari Tuhan lenyap, sebab mabuk sampai telanjang dan mengutuki anaknya (ini berarti mabuk dalam kelimpahan jasmani sampai penuh dosa = telanjang di hadapan Allah) 350 tahun dari hidupnya sesudah air bah tidak berarti dan menjadi sia2. Sebab itu peliharalah hidup dalam kesucian dan kalau toh ada dosa, langsung sekarang juga bertobat dan bereskan semuanya.

Ukuran keras hati adalah hari ini jika tidak bertobat, itu sudah termasuk keras hati.

Ibr 3:15

Seperti yang telah dikatakan: Pada hari ini jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah mengeraskan hatimu seperti dalam masa pemberontakan, (KJI)

Kita melihat beberapa contoh tentang keras hati. Misalnya bangsa Israel yang 10 kali  melawan, berontak melawan Tuhan, tidak mau taat pada Firman Tuhan, maka kemurahan Allah habis, diberhentikan, lalu jatuhlah hukuman Allah atasnya, Israel dihukum  sampai mati semua di padang gurun dalam waktu 40 tahun.

Bil 14:22,23,33

22. Karena adapun segala orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan segala tanda yang telah Kuadakan di Mesir dan di padang belantara, maka yang sekarang sudah mencobai Aku sampai sepuluh kali dan yang tiada mau mendengar akan suara-Ku,

23. sekali-kali tiada mereka itu akan melihat negeri yang telah Kujanji kepada nenek moyangnya pakai sumpah! bahkan, segala orang yang telah mencelakan Daku, ia itupun tiada akan melihat negeri itu.

33. Maka anak-anakmu akan mengembara di padang ini bagaikan gembala empat puluh tahun lamanya serta ditanggungnya perbuatan zinahmu sampai bangkai kamu sekalian sudah rebah di padang ini. (TL)

Tetapi orang yang tidak keras hati, tidak melawan Allah, tetap taat, maka kemurahan Allah tidak berhenti baginya, tetapi justru:

 1. Berjalan dan bertumbuh terus sepanjang umur hidupnya,
 2. Untuk yang taat, tidak ada batas kemurahan, bahkan meningkat sampai setinggi langit. Luar biasa!

Maz 103:11

Karena seberapa banyak tinggi langit itu dari atas bumi, demikianpun besar kemurahan-Nya atas segala orang yang takut akan Dia.

Sesudah mati, kalau tetap setia,ia mendapatkan kemurahan Allah yang permanent, kekal.

Tetapi yang terus keras hati, maka sesudah waktu kemurahan Allah baginya habis, maka hukuman akan berjalanterus untuk selamanya Rom 11:22.

Sebab itu orang yang takut dan taat akan Allah itu untung besar, tidak akan kena hukuman dari Allah, tetapi justru makin limpah dengan kemurahan Allah yang setinggi langit, luar biasa.Jangan sampai masa kemurahan Allah baginya habis, karena ada orang yang mengalami “hari ini” masih keras hati, tidak mau bertobat. Kemurahan Allah habis, itu hanya untuk orang yang melawan Tuhan karena keras hati.

Jangan menghinakan kemurahan Tuhan dengan tidak mau bertobat, akibatnya celaka besar.

Rom 2:4

Atau engkau hinakankah kelimpahan kemurahan-Nya, kesabaran, dan ketabahan-Nya untuk menderita? Tiadakah engkau mengetahui bahwa kemurahan Allah itu maksudnya menuntun engkau kepada pertobatan? (KJI)

Orang yang mau hidup suci, berkenan pada Tuhan pasti mendapat kemurahanNya yang limpah; Jangan di-sia2kan, pakai baik2 untuk terus tumbuh makin seperti Dia. Lebih2 dalam Generasi Akhir Zaman, mereka yang mau bersedia baik2 seperti lima gadis bijaksana, akan masuk golongan 1551, kemurahan Allah baginya makin limpah dan akan masuk dalam rencana penamatan Allah lalu ikut pengangkatan.

Bagaimana cara Allah menghentikan kemurahanNya?

Kita harus ingat, sekalipun untuk orang berdosa dan jahatpun, Allah masih memberi kemurahanNya.

Mat 5:45

Supaya kamu boleh menjadi putra-putra Bapamu yang di Sorga, karena Ia menerbitkan matahari-Nya ke atas orang jahat dan orang baik, serta menurunkan hujan ke atas orang benar dan yang tidak benar. (KJI)

Kalau secara pribadi kemurahan Allah dihentikan, maka banyak celaka dan kerusakannya, istimewa dari iblis akan menimpa kepadanya dan ia dibiarkan, dilepaskan Allah sesuai dengan dosa2nya, apalagi kalau mati, itu berarti kemurahan Allah baginya dihentikan total.

Secara masaal, kalau datang tanggal Penentuan (vonis) dan orang2 itu masih belum bertobat, maka kemurahan Allah dihentikan (masaal), diganti hukuman; sebab pada akhir zaman, kalau rencana penamatan Allah mulai, maka kemurahan Allah bagi semua orang yang masih keras hati, akan sama2, serentak, bersamaan dihentikan pada permulaan Minggu ke-70 Daniel (tanggal Penentuan), seperti pada lima gadis bodoh, sehingga sekalipun mereka mau berusaha, tetap terlambat.

Inilah nasib orang yang tetap tidak mau bertobat, tetap keras hati, yang selalu jatuh bangun dalam dosa atau terus tinggal dalam ikatan dosa, maka kemurahan Allah dihentikan dan diganti menjadi hukuman, dahsyat.

Ini berarti orang2 yang tidak bersedia, yang keras hati dalam dosa, akangugur kena goncang-gancing dunia ini, dan dibuang (Ibr 12:27) seperti lima gadis bodoh, mereka tidak dapat ikut dalam penamatan rencana Allah, sehingga tidak ikutpengangkatan, keluar dari kemungkinan masuk golongan 1551.

Inilah orang2 yang tidak mau bersedia, terus hidup di tingkat Halaman, jatuh bangun dalam dosa, tidak mau masuk dalam Ruangan Suci, tidak mau hidup terus menerus dalam kesucian, maka pada saat ini (permulaan Minggu ke-70 Daniel, seperti Bil 14:22) tahu2 kemurahan Allah berbalik jadi hukuman, itulah tanggal Penentuan (vonis) dan orang2 ini tinggal menunggu penghukumannya, seperti Israel dalam padang gurun, tinggal tunggu tanggal matinya, seperti lima gadis bodoh yang tidak mau bersedia, biarpun mencoba berusaha, tetap ditolak! Juga pada akhir zaman kalau masuk Minggu ke-70 Daniel, belum mau bertobat, kemurahan Allah baginya habis (ber-sama2, secara masaal) dan 4 Meterai dan 4 Sangkakala hukuman Allah turun untuk semua orang Halaman, juga hukuman atas dosa2nya sendiri; inilah golongan orang 1102 (Wah 11:2) yang tertinggal dan akan segera di-injak2 Antikris sampai mati.

Begitulah yang terjadi secara masaal pada tanggal Penentuan!

Jangan menerima kemurahan Tuhan dengan sia2 yaitu dengan tidak mau bertobat, itu menghina kemurahan Tuhan Rom 2:4. Orang2 seperti ini, pada satu saat, ketika waktunya habis (secara pribadi atau secara masaal ber-sama2 pada tanggal Penentuan) maka kemurahan Allah hilang, habis, berhenti, diganti dengan hukuman. Sebabnya sudah jelas dan pasti! Sebab orang ini keras hati, itu menolak kemurahan Allah, dan tiba2, pada waktu habis waktunya, atau tiba2 datangtanggal Penentuan pada permulaan Minggu ke-70 Daniel, hukuman Allah yang dahsyat datang!

Sebab itu hari ini, sekarang, kita sudahmendengar suaraNya, yang masih cinta dosa dan dunia, masih dalam dosa, bertobatlah! Ibr 3:15. Jangan keras hati seperti di padang gurun, jadi celaka, maka mayatnya akan jatuh bergelimpangan, binasa.

Ibr 3:17-18

 1. Dan kepada siapakah Ia murka selama empat puluh tahun? Bukankah kepada mereka yang sudah berbuat dosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun?
 2. Dan kepada siapakah Ia bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian-Nya? Bukankah kepada mereka yang tidak percaya? (TB: tidak taat; TL: durhaka) (KJI)

Bukan hanya dalam Gereja jalan lebar, yang melawan Allah, tetapi juga dalam Gereja jalan sempit,di bawah pimpinan Musa yang begitu baik seperti Kristus. Ini terjadi untuk orang2 yang keras hati. Juga seperti Yudas seorang murid Tuhan Yesus sendiri.

Ibr 3:16

sebab beberapa orang pada waktu mereka mendengar, memberontak, bukankahsemuanya yang keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. (KJI)

A.5. BUMI DAN SURGA DIGONCANG-GANCINGKAN SATU KALI LAGI.

Ibr 12:26-27

 1. yang suara-Nya sudah mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia telah berjanji, kata-Nya: Satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan surga juga.
 2. Dan ungkapan ini: satu kali lagi menunjukkan bahwa hal-hal yang diguncangkan itu dibuang, sebab dari segala sesuatu yang diciptakan, akan tinggal hal-hal yang tidak dapat diguncangkan. (KJI)

Goncang-gancing ini terjadi  sebelum penamatan rencana Allah, terjadi terus menerus, susul menyusul. Lalu terjadi lagi satu kali goncangan terakhir, lalu mulai penamatan (hari Penentuan). Sebab itu jangan menolak dan melawan Dia, Firman yang berbicara, jangan keras hati.

Ibr 12:25

Perhatikanlah baik-baik, supaya kamu jangan menolak Dia yang bicara. Sebab jika mereka .pa

yang menolak dia yang bicara di bumi, tidak dapat lolos, apa lagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang bicara dari surga, (KJI)

Ber-kali2 Ia sudah bicara secara pribadi atau secara masaal menggoncangkan dunia, tetapi sebagianorang2 masih keras hati, tetap tinggal dalam dosa2nya (sebagian jatuh bangun dalam dosa). Maka pada akhirnya Ia menggoncangkan satu kali lagi, selesai, finish! (Satu kali lagi berarti ada batas terakhir, sesudah itu tidak ada kesempatan lagi, sudah ditentukan. Sebab yang tidak ber-jaga2, tidak bisa tahan, itu kena goncangan ini dan dibuang, ayat 27)). Bagi orang2 yang keras hati, kemurahan Allah baginya habis, diganti kekerasan atau hukuman.

Goncangan terakhir itu bisa:

 1. Secara pribadi, untuk memberi kesempatan apa masih mau bertobat atau tidak, kalau tidak mau, kemurahan Allah dihentikan lalu digantikekerasan dan hukuman Allah berlaku padanya, habis.
 2. Secara masaal, ber-sama2 pada semua umat Tuhan dari seluruh dunia, yang keras hati, sekali lagi digoncang terakhir, termasuk Surga juga digoncang-gancing, lalu semua yang tidak mau taat, yang melawan, baik di dunia dan “di Surga” (Ef 2:6) jatuh berguguran seperti dalam:

Wah 12:4

Maka ekornya menyeret sepertiga bintang di langit, lalu melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdirilah di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, hendak menelan anaknya* segera sesudah ia dilahirkan. (KJI)

Tuhan izinkan iblis (ular naga) itu menyeret 1/3 bintang di langit (atau Surga) gugur semua. Ini orang2 yang jatuh ber-sama2 sekaligus, sebab itu jumlahnya banyak sekaligus. (Sepanjang masa, kita mendengar selalu ada 1 atau 2 bintang (orang2 rohani) yang jatuh 1Tim 4:2, 2Tim 3:1-5). Tetapi pada akhir zaman, ada goncangan satu kali lagi, lalu sekaligus 1/3 bintang jatuh, itu banyak sekali, 33,3% luar biasa. 2Tes 2:3.

Mengapa ini bisa terjadi? Sebab:

 1. Orang yang tidak punya pondasi Mat 7:24-28, atau yang mendua, setengah hati, suam, jatuh bangun, dengan kata lain orang2 Halaman akan jatuh.
 2. Adanya Polarisasi yang dahsyat, ada tsunami dosa yang akan melanda dunia.
 3. Macam2 kesukaran dan penderitaan seperti perang, wabah, krisis ekonomi, kelaparan dll.
 4. Ujian akhir bersama Wah 3:10, sebab itu juga terjadi banyak korban jatuh bersama.
 5. Godaan dll.

Sebab itu tidak heran kalau yang jatuh, menyangkal iman, tenggelam dalam dosa banyak sekali sampai 33,3%! Luar biasa! Tetapi yang lebih heran lagi, tidak semua orang bisa melihat jumlah kejatuhan yang besar ini, hanya orang2 yang diurapi Roh Kudus, yang matanya celik dan bisa membedakan pengajaran yang betul dan salah! Mengapa? Sebab orang biasa tidak melihat hal ini, mungkin bisa melihat beberapa saja dan tidak kuatir dan tidak bersedia. Padahal orang2 yang jatuh itu begitu banyak (33,3%!), tetap mereka tinggal di tempat yang suci, sehingga se-olah2 tidak jatuh, bahkan tetap aktif di tempat suci itu!

Mat 24:15

Sebab itu, apabila kamu melihat kekejian yang mendatangkan kehancuran itu berdiri di tempat kudus, seperti yang disabdakan oleh nabi Daniel (siapa yang membaca, biarlah ia mengerti). (KJI)

Mereka tidak keluar dari Gereja, tetap ada di dalamnya, bahkan menjadi tokoh penting dan mengajar, tetapi ajaran2nya sesat dan melawan Firman Tuhan, misalnya ada ahli Theology yang terkenal, setuju dengan LGBT, dan membelanya. Ada Gereja2 yang penuh dengan occultisme dan perzinaan, bahkan pemimpin2nya, tetapi tetap melayani dalam Gereja, tetap di tempat yang suci, bahkan namanya adalah Nabi seperti Izebel di Gereja Tiatira. Begitu ada banyak orang2 yang sebetulnya sudah jatuh, apalagi oleh Polarisasi dan macam2 umpan dosa, sehingga yang jatuh banyak sekali, tetapi sebab tetap tinggal dalam Gereja, tidak kentara kalau jatuh.

Hanya orang2 yang matanya celik oleh Roh Kudus, bisa melihat dengan jelas kejatuhan orang2 ini, yang tidak keluar dari Gereja atau hanya pindah ke Gereja yang cocok dengan dosa2nya, sehingga dari luar tetap baik, normal, tidak apa2. Seperti Gereja Sardis sudah mati rohaninya dan sangat busuk baunya di hadapan Tuhan, tetapi orang dunia dan orang2 Kristen yang bodoh tidak tahu kalau itu sudah jatuh. Juga banyak Gereja2 mengubah Gerejanya sesuai dengan “permintaan pasar”, yaitu selera orang banyak, sehingga Gereja jadi tempat yang menyenangkan untuk daging. Masih ada nyanyian rohani, masih ada Alkitab, tetapi penuh dengan kesukaan daging, sehingga disukai banyak orang dan maju pesat, berkembang, tetapi sebetulnya Gereja itu adalah kumpulan orang2 yang jatuh seperti Laodikea yang suam dan diludahkan Tuhan keluar. Inilah kejatuhan yang tersembunyi, walau ada juga yang meninggalkan Gerejanya sama sekali.

Bila hal ini terjadi? Yaitu pada permulaan Minggu ke-70 Daniel pada tanggal Penentuan, dahsyat. Sebab itu jangan bersedia lain kali, besok2 saja kalau sudah masuk Minggu ke-70 Daniel, itu sudah terlambat! Tetapi bersedialah sekarang!, baik untuk goncangan terakhir, juga untuk setiap teguran atau goncangan, jangan tetap keras hati, kemurahan Allah tiba2 bisa berakhir secara pribadi atau masaaldan diganti hukuman! Sebab itu bersedia sekarang Ibr 3:15, jangan tunggu besok sesudah terlambat dan sesudah gugur ber-sama2.

A.6. MASA PENAMPIAN.

Mat 3:12

Penampi-Nya ada di tangan-Nya dan Ia akan membersihkan lantai pengirikan-Nya, lalu mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi sekamnya akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. (KJI)

Umat Tuhan diumpamakan seperti gabah, ditampi sampai sekamnya pecah, biji gandumnya keluar, lalu dikenakan angin, semua terbang, lalu jatuh menjadi 2 timbunan, yang satu timbunan sekam yang akan dibakar,  dan yang lain timbunan biji gandum, yang terkumpul jadi satu, dibawa masuk dalam lumbung. Sebelumnya gandum dan sekam jadi satu seperti lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana ber-sama2 terus, seperti gandum dan lalang tumbuh bersama, tetapi pada satu saat datang pemisahan seperti lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh terpisah pada waktu mendengar seruan mempelai datang, tetapi mempelai belum datang. Semua bersedia terakhir kalinya, tetapi lima gadis bodoh sudah terlambat dan tidak masuk dalam Pesta Kawin.Pemisahan ini terjadi pada tanggal Pemisahan dan itu sama dengan tanggal Penentuan, lalu setiap timbunan diproses; gandum masuk lumbung Allah (yaitu ikut pengangkatan) dan sekam dibakar dalam aniaya Antikris dan Neraka.

Bersedialah sekarang, jangan baru bertobat pada waktu ditampi, sudah terlambat, waktu itubiji gandum tetap gandum, sekam tetap sekam dan dibakar habis!

A.7. TANDA2 KEDATANGAN TUHAN.  Ada tanda2 umum dan ada 3 tanda pasti, kemudian 3 tanda lari dan 3 tanda celaka, Wai! Mat 24:14-21.

Tanda2 umum Mat 24:1-13 sudah sejak dahulu, tetapi makin lama makin dahsyat seperti perang, kelaparan, wabah, malapetaka dll, sudah sejak kuno!

3 tanda pasti, Mat 24:14-15, Luk 21:20 terjadi pada permulaan Minggu ke-70 Daniel. Sesudah tanda2 pasti ini terjadi, maka dalam waktu yang pendek(lebih kurang 3,5 tahun) Tuhan datang untuk mengambil Gereja yang sudah bersedia. Ini betul2 tanda yang pasti. Sesudah itu, yang mengerti, yang bisa lari akan selamat (inilah golongan orang yang ikut pengangkatan); yang tidak bisa lari, wai, inilah golongan orang beriman yang tertinggal.

Tiga tanda pasti itu adalah:

 1. Yerusalem dikepung.

Luk 21:20

Dan ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, maka ketahuilah bahwa kebinasaannya* sudah dekat. (KJI)

Penderitaan yang besar untuk Gereja, Tuhan mengizinkannya menjadi ujian akhir bagi Gereja. Sebab ini ujian akhir dan untuk bisa sampai kepadatingkatan sempurna dan beberapa di bawahnya, jadi ujiannya juga berat dan sangat dahsyat. Tetapi dengan Tuhan, yang bersedia seperti lima gadis bijaksana akan menang, bahkan lolos tanpa mati, atau cacat. Gereja akan menang dengan luar biasa! Yang tidak bisa berjalan dalam Roh (lima gadis bodoh) akan jatuh dalam dosa dan celaka, sebagian mati dalam dosa, sebagian tertinggal waktupengangkatan dan masuk zaman Antikris. Orang2 yang bersedia seperti lima gadis bijaksana (yang hidup dipimpin Roh) akan menang, ikut pengangkatan, tidak akan mati, lepas dari aniaya, ancaman, penyakit, bahaya dll, menjadi golongan 1551 dan ikut pengangkatan.

Injil sampai di seluruh dunia.

Mat 24:14

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa; maka barulah tiba kesudahan itu. (KJI)

Injil diberitakan sampai di seluruh dunia.

Ini sudah dimulai sejak zaman dahulu, tetapi belum genap. Dalam zaman komunkasi, tampaknya semua orang mudah mendapat kesempatan mendengar Injil, juga yang benci dan melawan, misalnya orang2 Atheis, mereka menyelidiki Injil untuk menghancurkannya, tetapi sebagian masih sempat bertobat, sampai kesempatannya habis, jumlahnya genap, Tuhan datang! Yang tidak bertobat akan tertinggal dan kena 7 Meterai, 7 Sangkakala, dan 7 Bokor hukuman Allah.

Kekejian yang mendatangkan kehancuran berdiri di tempat kudus.

Mat 24:15

Sebab itu, apabila kamu melihat kekejian yang mendatangkan kehancuran itu berdiri di tempat kudus, seperti yang disabdakan oleh nabi Daniel (siapa yang membaca, biarlah ia mengerti). (KJI)

Dalam 5 tahap perkembanganGereja akhir zaman (Gereja2 yang ditulis dalam Wah 2 + 3), sudah diterangkan bahwa Gereja akan berubah menjadi makin homogen, menjadi Gereja jalan lebar atau Gereja jalan sempit, lalu iblis bertahta dalam orang2 yang hidup dalam kekejian2, tetapi mereka tetapberdiri di tempat suci yaitu di dalamGereja, misalnya di Gereja Pergamus Wah 2:13. Izebel dengan perzinaan, occultisme dan dosa2 lainnya merajaleladalam Gereja Tiatira dan  Gereja Sardis mati rohani, penuh kebusukan, Gereja Laodikea suam dan diludahkan keluar. Dari dahulu selalu ada beberapa orang jahat/ keji di tengah2 umat Tuhan yang sungguh2, seperti lalang di tengah2 gandum, bahkan diantara pemimpin2pun ada yang jatuh seperti Yudas dalam “Gereja Yesus”. Tetapi pada akhir zaman, sebab Polarisasi, semua berubah makin men-jadi2 dan terang2an,ada Gereja2 yang penuh dengan kebencian dan kekejian(tanda khas pekerjaan iblis adalah membunuh, yang dimulai dengan kebencian 1Yoh 3:15) yang membuat rohaninya mati.

Jangan ada sedikitpun kebencian dan kekejian apapun, semuaharus langsung dibuang). Tetapi Gereja yang bersedia baik2, hidup dalam kesucian dan kasih, sekalipun dalam sikon kekejian dosa yang memuncak, tetap menang dan masuk dalam golongan 1551 yang suci, ikut dalam penamatan rencana Allah.

Yang bereaksi dosa, tidak tegas membuang dosa, (sebab juga masihingin), akan hanyut dalam segala kekejianyang akan membinasakan rohaninya sendiri. Ini terdapat limpah dalam Gereja jalan lebar. Juga perkara2 kekejian seperti pernikahan homo, aborsi, keduniawian dll, berdiri dalam Gereja, yang jumlahnya makin banyak, sehingga timbul orang2 dan Gereja2 yang makin suci dan yang makin keji, dan makin lama makin besar bedanya, sehingga makin terpisah jauh satu sama lain. Sebab itu timbul 2 macam Gereja, yaitu Gereja jalan lebar yang makin najis dan Gereja jalan sempit yang makin meningkat dalam kesucian. Mula2 Gereja itu heterogen (campuran) tetapi kemudian karena Polarisasi dan segala malapetaka dan kesukaran, maka akhirnya menjadi Gereja yang homogen (sama mutunya, sejenis), yang satu makin suci, yang lain makin najis dan bedanya makin besar, sehingga makin jauh, terpisah satu sama lain.Bila tanda pasti ini terjadi? Tanda2 pasti ini membuka Minggu ke-70 Daniel, terjadi pada permulaannya. Lalu orang2 akan bereaksi, ada yang dapat “lari”, ada juga yang tidak bisa lari, yaitu golongan WAI, golongan yang celaka yang terus tumbuh dalam dosa sampai ke puncak2nya. Polarisasi membuat begitu banyak kekejian dalam Gereja2 akhir zaman, dan itu sudah memuncak pada permulaan Minggu ke-70 Daniel, sehingga yang tidak bersedia jatuh begitu banyak (seperti 1/3 bintang yang jatuh dari langit), tetapi yang bersedia bisa “lari”, terus naik ke gunung kesucian, sehingga timbul Gereja yang makin suci, siap untuk ikut pengangkatan (golongan 1551). Orang2 yang bersedia seperti lima gadis bijaksana, bisa ikut dalam panamatan rencana Allah.

Golongan “Wai”, yaitu mereka yang mengandung (menyimpan dosa dalam hatinya) dan melahirkan perbuatan2 dosa, terikat dengan bayi yang dicintainya (proyek dosa2 yang dicintainya), tidak bisa lari naik ke gunung kesucian, sebab ada percintaan dosa, dan tidak sungguh2 bertobat, pura2. Begitu yang hidup hanya karena menuruti peraturan2 Gereja yang mati, (~ Sabat) rohaninya dingin (bukan hanya suam); mereka sudah berpindahdari Gereja2 yang tertib dalam kesucian, sebab tidak tahan ditertibkan, justru cocok di Gereja yang boleh bebasberdosa, sehingga tumbuh makin cepat dalam perkara2 yang najis (istimewa dalam Polarisasi Wah 22:11) sampai akhirnya mati dalam dosa atau yang masih hidup, akan tertinggal. Inilah orang2 yang celaka, termasuk golongan WAI, sebab mereka bukan orang2 beriman yang bersedia. Sebab itu bersedialah sekarang dalam kesucian, kasih, dipimpin Roh, jangan terlambat.

A.8. DAN LAIN2.

KESIMPULAN.

Justru sekarang ini kita ada dalam masa ini, yaitu masa menjelang Minggu ke-70 Daniel. Ini masa yang paling penting dan menentukan! Masa ini akan segera berakhir dan divonis pada tanggal Penentuan, dimana orang yang tidak sungguh2 mau bertobat, tidak bersedia, sudah meningkat begitu jahat dalam dosa dan kemurahan Allah baginya sudah habis, dihentikan ber-sama2 dan diganti dengan kekerasan Allah, hukuman atas dosa2nya.Tiba2 kemurahan Allah habis diganti hukuman bagi yang keras hati.

Semua ini sudah jelas menunjukkan bahwa sekarang inilah waktunya untuk bersedia, sebab sekarang ini sudah menjelang Minggu ke-70 Daniel, masa penamatan rencana Allah! Jangan sampai terlambat, hari ini juga, kita yang sudah mendengar kebenaran Firman Tuhan ini, yang ada dosa atau terus jatuh bangun dalam dosa, ambil keputusan untuk bertobat, supaya jangan telambat dan binasa kekal! Yang sudah hidup dalam kesucian, hendaklah makin penuh dengan minyak persediaan, terus tekun berdoa tanpa berhenti, dalam Roh dan hidup benar 1Tes 5:17. Sekarang inilah hari2 yang penuh kesempatan yang sangat indah, mulia. Kalau kita terus penuh dan dipimpin Roh dalam kesucian dan kasih, dan limpah dengan 7 Kebutuhan Pokok Rohani, kita bisa memakai kesempatan ini dengan efektif dandapat masuk dalam masa penamatan rencana Allah yang heran untuk ikut dalam pengangkatan yang mulia itu. Terus tekun dalam sejahtera dan sukacita Allah, tidak lama lagi kita akan bertemu Tuhan, baik pribadi atau ber-sama2 lalu mulailah hidup kekal dalam kemuliaan dan kesukaan abadi!

 

Nyanyian:

Tak lama lagi Tuhan ku datanglah,

Bawa saya masuk Sana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top