TE No.70 Ayub, Isteri & Anak-anaknya

Daftar Isi:

  • Empat kunci hidup Ayub (Lihat Artikel)
  • Pendidikan anak yang pincang
  • Rohani mantap,  jasmani lengkap
  • Mengapa problem kita belum selesai?
  • Ayub setia kepada isteri yang tidak setia
  • Komik antikris