TE No. 6 Hajaran Tuhan

Daftar Isi:
 • Prinsip Zaman Antikris ==> Lihat Artikel
 • Berita-berita Redaksi
 • Ingin Kelihatan Indah
 • Peri Cantik itu penipu
 • Petang dan Pagi
 • Faedah Perjamuan Suci
 • Ibu yang Tertikam
 • Racun Mikhal
 • Berontak
 • Korban Beruang Elisa
 • Memuji Tuhan
 • Doa:  “Memaksa Tuhan”
 • Komik Antikris