P2K

PELAJARAN POKOK-POKOK KEKRISTENAN

OLEH PDT. JUSUF BS

Burung layang-layang yang terbang terlalu rendah, disambar dari bawah: nasibnya ….?

Begitu juga orang kristen yang terlalu dekat dengan dunia ini; sebab itu terbanglah makin tinggi; ikutilah KURSUS ini!

APAKAH GUNANYA KURSUS INI?

Untuk tumbh dalam iman! Hidup iman yang tak tumbuh itu akhirnya membosankan. Untuk tumbuh, selain iman cinta, doa dll, kita perlu pengertian2 Firman Allah, lalu mentaatinya. Justru di dalam segi2 kehidupan dimana kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak ada terang Firman Allah, kita akan mudah berbuat banyak dosa dengan tidak disadari, dengan segala akibat2-nya, sebab itu kekristenan menjadi berat, kosong, tiada kegirangan tidak berbeda dengan orang dunia, tiada urapan dan kuasa, seolah2 Allah kita mati dan yang paling dahsyat ialah (karena dosa tidak boleh masuk surga) kita dapat terhilang untuk kekal.

Karena itu ikutilah 10 pelajaran tertulis sebagai berikut:

1. ALKITAB

Mengapa perlu “makan” Firman Tuhan setiap hari? Harus? Apa faedahnya? Tak cukuplah seminggu sekali ke gereja? Bagaimana cara membaca dan menerapkan kebanaran2 wasiat lama? Dll.

2. PERNIKAHAN

Apakah kesucian nikah itu? Mengapa kehidupan nikah kehilangan kesukaannya dan menjadi tawar? Mengapa sama sekali tidak ada tempat bagi orang kristen untuk perceraian, poligami atau poliandri, free sex (=free sina) dsb? Karena KURANG MENGERTI maka sebagian orang terjerat dan binasa dalam dosa (Hos 4:6).

3. PEKERJAAN DAN KEUANGAN

Boleh makan bunga? Arisan? Suap? Pajak? Komisi? Perpuluhan untuk siapa? Dll. Halalkah semua pekerjaan bagi anak2 Tuhan? Karena jadi “kristen” hanya di gereja dan tidak dalam soal keuangan, maka banyak yang sesat dan menjadi batu sontohan.

4. LAHIR BARU

Mengapa sudah sekian tahun ikut Tuhan menjadi bosan dan macet hidup imannya, lalu kembali ke dunia.

5. REKREASI

Orang kristen itu “miskin” rekreasi . mengapa? Sehatkan itu? Rekreasi apa yang boleh? Film? Televisi? Musik? Dansa? Rokok?

Karena tidak dapat membedakan yang betul maka banyak orang kristen yang setia justru tinggal di temapt setan dalam rekreasi (Wah 2:13) terjebak dalam keinginan duniawi lalu bantut.

6. TRADISI DAN KEBIASAAN

Bolehkah sunat, selamatan dll tradisi. Waktu kelahiran, pernikahan, kematian, pindah rumah, dll? Apakah semua tradisi itu tidak bertentangan dengan Firman Tuhan? Jalan pemecahannya?

7. ALLAH, MALAIKAT, SETAN

Tri Tunggal = tiga atau satu Allah? Mengapa Allah punya anak? Mengapa dosa diizinkan oleh Allah? Apa  rencana Allah bagi manusia? Apakah hubungan manusia dengan malaikat? Apakah setan itu ada? Kuatkah kita melawannya?

8. AKHIR ZAMAN

Peristiwa2 apa yang akan terjadi? Urut-urutannya? Adakah pengangkatan? Apakah gereja yang sempurna harus melalui aniaya besar? Bagaimana ciri2 kerajaan 1000 tahun?

9. KEHIDUPAN SESUDAH KEMATIAN

Adakah inkarnasi? Apakah api pencucian? Kemana roh-roh orang mati? Apakah mungkin Allha yang maha kasih membuat naraka yang kekal? Bagaimana cara kebangkitan manusia? Bagaimana keadadaan manusia dalam surga dan neraka?

10. LIDAH

Hampir tiap hari kita terkilir olehnya, tajamnya seperti silet, kata Daud. Membawa kepahitan dan celaka kalau tak terkendali. Bagaimana cara merem lidah? Apakah ada kunci lidah?

Tentang hal2 pokok yang penting diketahui oleh orang Kristen, pembahasan sangat menarik, simpel dan mudah dimengerti, berdasar ayat2 Firman Tuhan.

Ada 21 pelajaran yang sangat berguna bagi pertumbuhan rohani Saudara

I.  MENGAPA PERLU ?

Kita mempunyai banyak segi hidup misalnya: nikah, keluarga, persahabatan, uang, pekerjaan, sekolah, ibadat, pelayanan, rekreasi, tradisi, kesehatan, dan sebagainya. Dalam setiap segi hidup ini kita harus suci dan memperkenankan Allah.

Ada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam beberapa segi hidupnya, mengakibatkan sikap dan tindakannya dalam segi ini keliru sehingga banyak berbuat kesalahan dan dosa

Karena hidup dalam dosa, ia terikat oleh setan yang  mengikat dan menguasainya dalam segi-segi ini sehingga seluruh hidup rohaninya hancur.

Sebab itu orang-orang beriman perlu mengerti segala segi hidupnya dalam terang Firman Tuhan, supaya dapat hidup suci dan berkenan kepada Tuhan di dalam segala segi hidupnya.

Kolose 1:10 supaya kamu boleh berjalan dengan layak di hadapan Tuhan, memperkenankan di dalam segala hal, berbuah-buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan Allah (KJI)

II. TUJUAN:

1.Dapat tetap hidup suci dalam setiap segi hidup­nya dan bertumbuh terus dalam tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi (lPet 1:15-16).

2. Sifat-sifat yang baru nyata dalam setiap segi hidupnya, bahkan makin sempurna (2Pet 1:4).

3. Dalam menghadapi segala kesukaran dan pen­cobaan yang terjadi dalam semua segi hidupnya, selalu berkemenangan.

4. Selalu bersaksi dan melayani Tuhan sesuai de­ngan Firman Tuhan tanpa tertuduh dan dituduh sehingga mempunyai kebebasan dan keberanian dalam pelayanan dan dapat berbuah-buah

5. Sarana persekutuan  antara orang-orang beriman, sambil belajar sambil bersekutu satu sama lain.

III.FONDASI ROHANI YANG LENGKAP

Pengertian yang cukup lengkap tentang semua segi hidup itu perlu untuk meletakkan dasar Alkitabiah yang  benar dan teguh bagi hidup iman kita dalam setiap segi hidupnya.

Ini penting untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam kesucian dan kasih Allah.

Kisah 20:20, 27 Maka daripada segala perkara yang berfaedah kepadamu suatupun tiada aku sembunyikan, melainkan aku memberita­kan kepadamu, serta mengajar kamu di hada­pan orang banyak dan di dalam rumah-rumah. Karena tiada kusembunyikan apa-apa melain­kan kuberitakan kepadamu segenap kehen­dak Allah (TL).

Setiap orang beriman /perlu mengetahui dan memakai seluruh kebenaran-kebenaran Firman Tuhan dengan lengkap yaitu untuk setiap segi hidupnya, sehingga mempunyai dasar yang kuat bagi hidup rohaninya.

Pelajaran Dasar ini juga harus lengkap, lebih-lebih kalau kita ingin tumbuh sampai kepada hidup yang sempurna.

Pelajaran Pokok2 Kekristenan terdiri dari 5 paket yang berisi pelajaran yang berhubungan satu sama lain yaitu:

A. PAKET/ lMAN

1. Alkitab.

2. Lahir Baru

3. Keselamatan,

4. Hidup dengan iman.

5. Roh Kudus.

B. PAKET RUMAH TANGGA

6. Nikah.

7. Menghormati Orang Tua.

8. Persekutuan Tubuh Kristus

9. Doa.

C. PAKET  HIDUP SEHARI-HARI

10. Pekerjaan dan Keuangan.

11. Tradisi dan Kebiasaan,

12. Rekreasi.

13. Lidah.

D. PAKET  IBADAT DAN PELAYANAN.

14. Ke Gereja.

15. Pekerjaan Tuhan

16. Pekabaran Injil dan Kesembuhan Ilahi.

17. Occultisme.

E. PAKET  “YANG AKAN DATANG”.

18. Allah, Malaikat dan Setan.

19. Peristiwa-peristiwa akhir zaman.

20. Kehidupan sesudah kematian.

21. Surga dan Neraka.