YS239 – Yesaya 49:8-11. Kegerakan Hujan Akhir Di Akhir Zaman.

YES 49:8. WAKTU YANG DIPERKENAN DAN HARI KESELAMATAN.

8.a. Demikianlah Firman Tuhan, pada waktu yang diperkenan Aku mendengarkan engkau.

Ayat ini dikutib lagi dalam 2Kor 6:1-2 dalam pokok: Jangan menerima anugerah Allah dengan sia2.

Ada dua istilah disini. (Waktu itu lebih luas, hari itu terbatas, ada tanggalnya).

Waktu yang diperkenan, yaitu Tuhan mau dan suka mendengarkan doanya.

Orang2 saleh punya waktu yang diperkenan sebab hidupnya berkenan pada Tuhan Kol 1:13 sehingga sekalipun datang air bah, oleh doa orang2 yang diperkenan ini, itu tidak akan kena mereka. Maz 32:6. Jadi kita bisa membuat “waktu yang diperkenan” kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan mau mendengarkan kita sepanjang waktu. Seperti Ester datang pada raja, bisa diterima, bisa ditolak, bisa dihukum. Tetapi sebab raja berkenan kepadanya, maka saat pertemuan itu menjadi waktu yang diperkenan dan permintaan Ester diterima Es 5:2. Ini dalam Wasiat Lama. Dalam Wasiat Baru lebih indah lagi kalau kita berdoa dalam Roh, maka Roh Kudus selalu didengar Bapa Rom 8:26-27, bahkan kalau kita terus dipimpin Roh, berjalan dengan Tuhan, maka seluruh hidup kita menjadi waktu yang diperkenan oleh Tuhan sebab kita terus taat dipimpin Roh, itu hidup yang terus berkenan pada Tuhan, indah. Pasti aman, sukacita, bahagia sebab Allah beserta kita. Rom 8:31, Mat 1:23.

Jangan sia2kan anugerah Tuhan. Setiap hari kita hidup, itu bisa menjadi waktu yang diperkenan Tuhan, kalau kita hidup berkenan pada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa atau melawan Tuhan, waktu yang diperkenan akan hilang.

 

8.b. dan dalam hari keselamatan, Aku menolongmu.

Waktu diperkenan untuk orang2 yang saleh, Tuhan berkenan dan mendengar doanya. Hari keselamatan, adalah hari2 tertentu di mana Tuhan mau mendengar doa orang berdosa dan orang beriman yang undur dan jatuh dalam dosa yang mau bertobat kembali.

  1. Orang dosa yang waktu ditegur mau bertobat, seperti Niniwe maka Tuhan mendengar doanya dan hukuman atas Niniwe dibatalkan, dan hari itu menjadi hari keselamatan bagi mereka, sebab Tuhan mendengar doanya.
  2. Orang2 beriman yang berdosa, yang mau bertobat, Tuhan juga mendengar, tetapi seringkali dihajar seperti Daud waktu bertobat. Sebab seharusnya orang beriman yang sudah percaya Tuhan, jangan lagi berdosa sebab sudah bisa hidup suci. Kalau orang percaya berdosa itu berarti lebih jelek, sebab tidak mau taat. Maz 99:8. Tuhan mendengar tetapi juga menghajarnya. Misalnya waktu Yunus dalam perut ikan, ia bertobat sungguh2, baru hari itu jadi hari keselamatannya dan Tuhan mendengar doanya, maka ia tertolong.

Simson sia2kan anugerah Tuhan dan ia menjadi buta dan kehilangan Roh Kudus, celaka datang ber-tubi2 dalam hidupnya dan akhirnya binasa. Jangan keras hati, jangan buang kesempatan itu.Ibr 3:15. Bukan hanya keselamatan yang hilang, juga kesempatan2 yang indah bisa hilang seperti Saul, Yudas, Gehazi dll, yang seharusnya menjadi begitu indah dalam rencana Allah, sekarang tidak jadi apa2. Bahkan jangan sampai keselamatannya juga hilang!Kalau orang berdosa tidak bertobat, mereka tidak punya hari keselamatan, mereka binasa.

 

8.c. Aku akan memelihara engkau.

Dipelihara Tuhan itu lebih dari cukup. Kalau dipelihara pengemis, itu rendah mutunya, sebab ia sendiri kelaparan mau mati.  Kalau dipelihara raja, pasti mewah, lebih dari cukup, apalagi dipelihara Tuhan Allah yang maha besar. Sebab itu jangan sia2kan anugerah Tuhan, hari keselamatan dan masa yang diperkenan, kita akan masuk dalam rencana Allah yang tinggi dan mulia.

Jangan ragu2 Yak 1:6, percayalah akan Tuhan Mrk 11:22. Tidak ada yang mustahil bagiNya. Memang kalau sudah habis jatah umurnya, sekalipun nabi, ia mati 2Raj 13:14, tetapi ia tidak susah atau kecewa, sebab tambah untung Pil 1:21. Sebab ia sudah hidup bagi Kristus dengan baik, berkenan kepadaNya, maka mati berarti untung, tiba2 mendapat pahala dan kemuliaan kekal. Sebab itu sungguh2 bertobat (hari keselamatan), terus hidup berkenan (terus punya waktu yang diperkenan), maka mati itu untung.

 

8.d. dan memberimu sebuah perjanjian dari bangsa2 untuk membangunkan bumi.

Dapat perjanjian dari bangsa2. Ini boleh diminta Maz 2:8-9. Bahkan Tuhan mengutus kita pada segala bangsa Mat 28:19 dan orang yang taat memenangkan jiwa akan mendapatkan perjanjian dari bangsa2 dan ini menjadi “kemuliaan segala bangsa” Wah 21:26. Luar biasa. Apa artinya ini?

  1. Segala bangsa dimenangkan bagi Tuhan. Mat 28:19. Ini angka 1 dan 2 yang digenapkan waktu Tuhan datang, Tuhan memberikan perjanjian yang mulia ini Maz 2:8-9.
  2. Timbul tubuh Kristus global yaitu tubuh Kristus dari segala bangsa dan ini akan tumbuh sangat cepat kepada kesempurnaan, ini perjanjian dari bangsa2 untuk membangun bumi. Ini saat2 yangluar biasa, masa2 yang amat indah.
  3. Pengangkatan. Segala bangsa di dalam Kristus, diangkat naik ke Surga, masuk dalam Surga inilah kemuliaan segala bangsa Wah 21:27.
  4. Lalu masuk dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah di dunia dengan Tuhan Yesus atas segala bangsa yang ada di dunia waktu itu dalam Kerajaan 1000 tahun.

Jadi riwayat bumi yang sekarang ini masih panjang, kita yang mau memakai kesempatan ini akan ikut memusakai bumi dalam rencana Allah yang heran, istimewa memerintah segala bangsa dalam kerajaan 1000 tahun, suatu keadaan yang sangat indah, lebih dari Eden untuk 1000 tahun.

(Waktu masuk Surga, kita memakai tubuh kemuliaan, seperti yang dipakai Tuhan Yesus sesudah bangkit, tidak dikenali Maria Magda, sebab tidak lagi ada cacat, lebih mulia dari Adam Hawa. Segala bangsa itu dalam ada cacatnya, karena bangsa2 itu hukuman atas Babil, sebab itu juga setiap bangsa ada cacat dalam tubuhnya. Tetapi di Surga, cacat kutuk Babil sudah hilang. Perjanjian dari bangsa2 ini adalah segala bangsa di dunia jadi satu dalam tubuh Kristus global dengan begitu indah sehingga tidak lagi ada kutuk bangsa2, sebab jadi satu dalam Kristus tanpa dosa (ada dosa dihukum). Ini bisa terjadi dalam Kristus, bagi orang yang taat dan berkenan pada Tuhan. Di Surga kutuk Babil tidak ada lagi, jadi satu dalam Kristus, itu pemulihan bangsa2 di Surga).

 

8.e. tanah pusaka yang sunyi senyap.

Apa ini? Ini sudah dinubuatkan dan akan jadi sampai ke seluruh dunia, yaitu berita Injil Mat 24:14 dan orang2 yang akan percaya dari seluruh dunia akan genap jumlahnya. Ini daerah2 yang terpencil atau orang2 (atau suku2) terasing yang belum percaya akan dicapai semua, sehingga dari semua suku bangsa akan ada orang yang percaya. (Yang akan percaya bukan seluruh dunia, tetapi dari semua suku2 bangsa akan ada orang yang percaya). Semua angka genap lalu Tuhan Yesus datang kembali. Ini hal2 yang luar biasa, indah dan ajaib.

Semua nubuatan2 Firman Tuhan pasti akan digenapi. Jangan kita tinggal diam tetapi ikut ambil bagian dalam setiap bagian pekerjaan Tuhan, masing2 di tempat / jabatannya, tetapi tujuan semuanya adalah jiwa2, bukan yang lain. Betapa indah kalau tubuh Kristus global sudah terbentuk; bisa bersekutu dalam kesucian dan kasih Kristus, lalu pengangkatan, lalu Pesta Kawin Anak Domba (3,5 tahun) lalu memerintah selama 1000 tahun di bumi yang dipulihkan.

 

YES 49:9. KEGERAKAN ROHANI DI AKHIR ZAMAN.

 

9.a. Supaya engkau dapat berkata kepada orang2 yang terpenjara, keluarlah!

Bebas, merdeka, keluar dari penjara dosa dan segala akibat dosa (Misalnya takut, kebencian, kesombongan, perzinaan,penyakit, celaka, ikatan2 dsb). Kalau terjadi hujan Akhir, maka orang yang mau percaya dari seluruh dunia akan dibebaskan dan dimerdekakan dari segala ikatan dan perbudakan dosa dan akibat2nya.

Penyakit disembuhkan, ikatan terlepas dan orang bisa hidup bebas dengan yakin dalam sukacita dan sejahtera Allah, juga bebas dari takut akan maut 1Kor 15:51-52. Ikatan dosa sekarang makin dahsyat, baik ikatan dalam dunia maya, narkoba dll (barang2 yang baru) dan barang2 yang lama seperti uang, zina, pembunuhan dll dalam versi yang baru. Orang yang percaya semua lepas dengan penuholeh kegerakan hujan Akhir yang luar biasa ini.

 

9.b. kepada mereka yang di dalam kegelapan, tunjukkanlah dirimu.

Sekarang tidak lagi dalam kegelapan, sembunyi2 dalam dosa, kejahatan dan akibatnya, tetapi bebas, merdeka! Bisa hidup dalam terang yang penuh!

Bukan hidup pura2 dan sembunyi2, itu tidak akan tahan lama, tetapi betul2 merdeka, dalam kesucian dan melakukan kehendak Allah dengan kuasa dan hikmat Allah yang besar! Tidak lagi ada perhambaan dosa, bahkan semua makin meningkat dalam polarisasi dosa dan kesucian Wah 22:11. Semua hidup dalam terang itu indah seperti Surga. Betul2 terasa sukacita Surgawi, sehingga orang2 yang mau, makin cepat tumbuh dalam kesucian, sekalipun ada salib dan tantangan2 yang besar. Tetapi mereka yang tidak percaya, tidak mau bertobat, akan makin meningkat dalam kegelapan dosa. Beda kesucian dan dosa makin lebar, sehingga tidak bisa dikejar lagi oleh orang yang pura2, apalagi di Gereja yang benar (Gereja jalan sempit, yang maju dengan “cara Maria” Luk 10:41-42), keadaannya begitu indah seperti di Surga, Gereja mencapai zaman keemasan yang gilang gemilang.

 

9.c. Mereka akan diberi makan di jalan2.

Makanan itu bisa didapat di mana2, bahkan di jalanan! Makin banyak Firman Tuhan yang diberitakan cuma2 dengan segala cara, antara lain lewat media elektronik. Sekarang yang tersedia itu masih terbatas dan campuran dengan yang salah dan sesat. Tetapi dalam Minggu ke-70 Daniel beda kesucian dan dosa sudah terlalu jauh sehingga orang2 yang juga sudah tumbuh begitu cepat dalam kesucian, bisa membedakan yang benar dan yang sesat. Sekarang setiap ajaran yang baru atau aneh dan meragukan, harus dibahas dalam terang Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jangan sembarangan menerima segala macam pelajaran, tetapi yang sudah diteguhkan dalam mimbar kita sendiri. Belajar taat akan pemimpin Ibr 13:17 yang sudah diyakini dari Tuhan Rom 16:17, 2Tes 3:6 supaya jangan terjadi perpecahan Mrk 3:25, 1Kor 1:10.

Firman Tuhan begitu limpah di mana2, di-bagi2kan, diajarkan dan disaksikan (sharing, bukan diperdebatkan, sebab berdebat bukan adat atau cara orang2 yang dipimpin Roh 1Kor 11:16. Bagi orang yang sudah mahir dipimpin Roh, ajaran dan peneguhan dari Guru pribadi yaitu Roh Kudus itu sangat penting dan nyata 1Yoh 2:20,27.

Bagi2 kebenaran Firman Tuhan dengan limpah, bahkan dengan bebas didi jalan2, di manapun Mat 10:8. Orang yang tidak cinta Firman Tuhan, tidak akan suka menerimanya.

 

9.d. dan padang rumputnya akan ada di semua tempat2 yang tinggi.

Tempat tinggi = high places = shephi.

(Ini lain dari tempat tinggi yang jadi tempat berhala yang harus dihancurkan umat Tuhan = bamah, misalnya dalam Bil 33:52). Dalam Yes 41:18 dibukakan sungai2 di tempat2 yang tinggi. Ini hasil pekerjaan Roh Kudus yang limpah dalam hujan Akhir, sehingga tempat2 tinggi yang kering jadi berair dan jadi padang rumput yang hijau, limpah makanan bagi domba2 Tuhan.

Kalau hari2 yang lalu masih banyak Gereja dan tempat2 penggembalaan yang kering, tiada makanan bahkan tidak sehat, beracun dan sesat, tetapi pada hari2 ini di mana2 ada Firman Tuhan yang benar dan limpah dalam pengurapan dan kegerakan Roh Kudus. Apalagi ada pelayanan orang sempurna yang bisa sampai di mana2pun dalam tempat2 yang terpencil, maka tubuh Kristus Global yang sudah timbul, akan cepat tumbuh kepda kesempurnaan dan ikut dalam pengangkatan.

 

YES 49:10. ZAMAN KEEMASAN GEREJA AKHIR ZAMAN.

 

10.a. Mereka tidak akan lapar atau haus.

Di mana2 dalam Gereja yang benar (jalan sempit, dalam kesucian, seperti Maria) tidak lagi ada lapar dan haus akan Firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Zaman dahulu banyak orang menjerit, sebab tidak mendapat makanan Firman  Tuhan, sebab kurang. Kadang2 orang datang ke Gereja dan tidak dapat apa2 bagi jiwanya, hanya cerita2 manusiawi, tontonan, makan minum jasmani dan lain2 ajaran manusia yang tidak memerdekakan dan mengenyangkan rohnya. Yoh 8:32. Tetapi dalam hujan Akhir ini, di seluruh Gereja jalan sempit dan diantara orang2 yang penuh dan dipimpin Roh ada kelimpahan Firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga semua kenyang, puas, sukacita, berkemenangan dan tumbuh dengan cepat.

 

10.b. Juga panas atau matahari tidak akan menghantam mereka.

Diantara Gereja2 jalan lebar, masih ada orang2 yang ingin mencari Tuhan tetapi kelaparan, sebab tidak ada roti dan air yang betul tetapi hanya yang dari dunia ini Ams 8:11-14. Akan ada banyak orang mengalami seperti ini dalam Gereja akhir zaman, sebab merekamencari Gereja bukan mencari Firman Tuhan dan kuasa dan kesucian Roh Kudus seperti Maria, tetapi mencari menurut seleranya, keinginan orang2 muda 2Tim 2:22 keinginan orang kaya2 seperti Lot, bahkan yang rohanipun mencari perkara2 Marta bukan perkara2 Maria sehingga terjerat dalam jalan lebar sehingga jiwa mereka lapar, haus, akhirnya jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, hanyut dalam dosa (sebab tidak ada pengertian Firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus) dan binasa!

Jangan seperti Lot (yang mencari Sodom Gomora yang ramai meriah) tetapi seperti Abraham di padang gurun dengan Tuhan, jangan seperti Marta yang hanya mencari kepuasan2 manusiawi yang fana tidak seperti Maria yang dipuaskan di bawah kaki Tuhan dalam doa dalam Roh dan hidup benar dan mencari kebenaran2 FirmanNya. Kis 6:4.

Sebab itu orang2 ini tidak tahan panasnya hawa nafsu dunia dan dosa, arus dosa dan air bahnya yang membinasakan. Tetapi orang2 yang dikenyangkan dengan roti dan air dari Atas bisa kuat di tengah2 hantaman pencobaan dan panasnyakeadaan dunia yang dihukum Allah dengan 4 Meterai, 4 Sangkakala; orang2 ini justru makin tumbuh dalam rencana Allah yang mulia dan suci.

 

10.c. karena Dia yang berkemurahan atas mereka.

Begitu limpah kemurahan Allah dalam Gereja yang benar, tubuh Kristus yang ada Kristus sebagai Kepalanya, bukan iblis yang menjadi kepala dan duduk di tahta seperti Gereja Pergamus. Dengan anugerah dan kemurahan Allah yang limpah, Gereja akan tumbuh begitu indah dalam zaman keemasan ini sehingga jumlah2 yang selamat dan sempurna digenapkan.

 

10.d. Akan memimpin mereka, bahkan Ia akan memimpinnya ke pancaran2 air.

Luar biasa, pancaran air yang makin dalam sampai orang2 ini tenggelam dalam air hanyat dari Surga Yoh 4:14, Yez 47. Mereka mendapat kepuasan dan sukacita dari Allah yang dalam sehingga tidak bisa ditarik atau dipengaruhi oleh dunia. Tidak ada lagi yang lapar dan haus, semua puas, sukacita bahkan rasanya seperti Surga meskipun masih di dunia.

 

11.a. Dan Aku akan membuat semua gunung2Ku sebuah jalan.

Kalau gunung penuh jalan yang ber-belok2 dan naik itu sudah indah. Itu zaman sekarang. Tetapi dalam zaman ini gunung jadi jalan biasa, luar biasa. Kalau dahulu kesucian dan ketaatan itu seperti naik gunung susahnya, tetapi sekarang dengan kelimpahan pekerjaan Roh Kudus dan pembukaan Firman Tuhan, menjadi begitu mudah dan kesukaan yang heran, seperti orang berjalan di jalan, bukan naik gunung! Asalkan sungguh2 mau, Roh Kudus dan Firman Tuhan akan memberi kekuatan dan kesukaan yang besar Maz 43:3.

 

11.b. dan jalan2 rayaKu akan ditinggikan.

Jalan Tuhan itu jalan sempit dan jalan kesucian Yes 35:8. Disini tidak ada orang najis, ini jalan raya yang betul yang ada dalam Gereja akhir zaman. Dalam masa ini, jalan2 ini yang dipermuliakan, ini yang dikenal dan semua orang jalan disini, begitu heran, cepat tumbuh dalam kemuliaan sampai pada tingkat2 yang sempurna sehingga jumlah orang2 yang menjadi sempurna begitu banyak, lekas dipenuhi (dahulu hanya ada 3 orang yang sempurna dalam Wasiat Lama, sekarang 144.000, sangat sangat banyak).

 

KESIMPULAN.

Ayat 8. Jangan keras hati, terima anugerah Tuhan dengan baik, sehingga jadi hari keselamatan dan waktu yang diperkenan sehingga mendapat perjanjian bangsa2, ikut dalam tubuh Kristus global segala bangsa sampai di Surga dan Kerajaan 1000 tahun.

Ayat 9. Semua yang di penjara dan dalam kegelapan bebas merdeka dan tumbuh dalam kelimpahan makanan di jalan2 dan di tempat2 tinggi.

Ayat 10-11. Kegerakan hujan Akhir sehingga:

– tidak ada yang lapar dan haus.

– tidak kena panas matahari.

– penuh kemurahan Allah.

– dipimpin dalam pancaran air hidup yang kekal.

– gunung kesucian jadi jalan yang mudah.

– jalan raya ditinggikan dan semua bergembira tumbuh dengan cepat di dalamnya.

Rencana Allah pasti jadi dan Gereja akan masuk dalam kesempurnaan. Siapa yang mau taat dan hidup berkenan pada Tuhan akan mengalami rencana penamatan Allah yang amat heran, mulia dan kekal ini.

 

Nyanyian:

Satu kali akan datang hari senang buat saya.