YS186 Yesaya 42:5-8. Rahasianya Menjadi Seperti Kristus, Terang Dunia

YESAYA 42:5-8. RAHASIANYA MENJADI SEPERTI KRISTUS, TERANG DUNIA.
YES 42:5. ALLAH YANG MAHA KUASA, PENCIPTA SEMESTA.
DEMIKIANLAH FIRMAN ALLAH, TUHAN,
Allah itu juga Tuhan, yaitu Kepala dari Putra 1Kor 11:3. Sebab itu Tuhan Yesus menundukkan diriNya kepada Bapa 1Kor 15:28. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, kita harus tunduk dan taat kepadaNya. Sebab itu di Alkitab yang disebut Tuhan adalah Tuhan Yesus, Tuan kita. 1Kor 8:6. Juga Roh Kudus adalah Tuhan Yes 11:2, kita juga harus taat pada Roh Kudus sebagai Tuan kita, itulah hidup dipimpin Roh.
Tiga Pribadi Allah itu Tuhan dan Allah, tetapi kita hanya mempunyai satu Allah, Allah yang Esa yaitu Allah Bapa.
YANG MENCIPTAKAN LANGIT DAN YANG MEMBENTANGKANNYA.
Langit (= Heaven KJI) adalah langit dan juga Surga. Memang kita belum tahu apa itu langit, itu suatu rahasia. Dalam Kej 1:8 langit itu lebih cocok untuk bentangan dan Heaven itu Surga dan disini dikatakan bahwa langit itu Surga.
Kita tahu banyak tentang Surga dari Firman Tuhan, yaitu tempat Allah dan juga satu kali menjadi tempat kita yang percaya dan setia sampai akhir, dan disini kita akan tinggal untuk kekal.
Satu kali langit akan “digulung”, dibakar habis, juga bumi, lalu diganti langit atau Surga dan bumi yang baru. 2Pet 3:10. Mengapa diganti? Sebab Surga yang sekarang sudah ada tapak2 kaki iblis, iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh pernah tinggal di dalamnya dan semuanya ini, (peringatan akan hal-hal yang lama) akan dibuang habis Yes 65:17, sebab itu Surga yang lama diganti Surga Bumi Baru.
Dari Surga, tempat Allah bertahta dan Putra Allah di sebelah kananNya atau didepanNya ber-sama-sama dengan Roh Kudus Wah 4:5; 5:6. Mereka memerintah dan mengatur dunia dan alam semesta. Bapa menyerahkan semua kepada Putra Mat 28:18. Kita salah menyebut, Bapa atau Putra atau Roh Kudus, tidak jadi masalah sebab ketiganya menjadi satu dengan kasih dalam kesucian mutlak 1Yoh 5:7. Tetapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa masuk lebih lanjut dalam rahasia Allah yang begitu heran dan kekal dan menjadi terang bagi kita untuk masuk lebih lanjut dalam rahasia Allah sehingga kita bisa makin mengerti dan makin berubah menjadi seperti Kristus.
IA YANG MENGHAMPARKAN BUMI INI DAN SEMUA YANG KELUAR DARIPADANYA.
Bumi ini adalah benda dan semua diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada. Juga tubuh manusia dibuat dari tanah liat. Kej 2:7, inilah bagian tubuh dari manusia, lain dari Allah dan malaikat-malaikat yang tidak punya tubuh. Satu kali bumi dan semua isinya akan dibuang Allah sampai lenyap termasuk emas, intan dan semua barang berharga di dalamnya, semua fana.
IA YANG MEMBERI NAFAS PADA BANGSA2 DI ATASNYA.
Nafas itu nyawa yang membuat tubuh yang mati menjadi hidup. Ini yang membuat benda menjadi hidup, yaitu mahluk hidup seperti binatang dan tumbuhan,  tetapi waktu mati, nyawa hilang, tubuhnya kembali menjadi benda mati. Sebab itu binatang dan tumbuhan-tumbuhan hilang waktu mati, tetapi manusia masih punya roh yang tidak bisa hilang, tetapi tubuhnya kembali menjadi tanah Pkh 12:7, nyawa (atau hidupnya) hilang.
DAN ROH KEPADA MEREKA YANG BERJALAN DI ATASNYA.
Hanya manusia yang punya roh, semua mahluk hidup yang lain tidak punya roh. Roh itu kekal, sebab itu kita harus bersedia untuk hidup yang kekal. Selama dalam hidup yang fana ini, sebab nasib kita dalam kekekalan ditentukan di dalam hidup yang fana ini, apakah masuk Surga atau Neraka dan dalam tingkat yang mana. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meraih tingkat yang se-tinggi2nya, bukan hanya selamat, bahkan adalah kehendak Tuhan kita menjadi seperti Kristus. 1Kor 11:1, Mat 5:48. Sebab itu jangan hanya hidup untuk yang fana, tetapi carilah yang di Atas, yang kekal Kol 3:1-3, se-banyak2nya dalam kesempatan ini.
YES 42:6. TUHAN YESUS MENJADI TERANG BAGI ORANG KAFIR.
TUHAN SUDAH MEMANGGIL ENGKAU DI DALAM KEBENARAN DAN MEMEGANG TANGANMU.
“Engkau” yang dipanggil disini adalah Tuhan Yesus, yaitu Putra Allah yang menjadi terang bagi orang kafir. Yoh 3:16.
Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Dan Dia dipanggil dalam kebenaran, dicobai dalam segala hal sebagai manusia tetapi tidak berdosa Ibr 4:15. Ini yang menjadikanNya layak sebagai korban penebusan dari Allahbagi manusia, yaitu sebab Ia hidup benar.
DAN MEMEGANG TANGANMU DAN AKAN MEMELIHARAMU.
Sebagai manusia, Putra manusia Yesus bergantung penuh pada BapaNya (seperti anak kecil dipegang terus oleh bapaknya) baik berkata dan bertindak di mana saja, Ia taat akan pimpinan Bapa Yoh 5:19; 8:26, sebab itu hidupNya terjaga dan terpelihara, bahkan rambut di kepala dihitung Tuhan Mat 10:30. Selama anak-anak Allah hidup dalam kesucian, lebih-lebih dipimpin Roh, kita tetap terpelihara, apalagi pada akhir zaman, sekalipun bahaya dan kejahatan sangat tinggi, kita tetap aman dalam perlindungan Allah; jangan ragu-ragu, Dia sanggup menjaga lengkap jasmani dan rohani asal kita mau taat Rom 8:31.
DAN YANG MEMBERIKAN ENGKAU SEBAGAI PERJANJIAN DARI BANGSA2, MENJADI TERANG BAGI ORANG KAFIR.
Tuhan Yesus menjadi korban penebusan bagi umat manusia dan perjanjian dari bangsa-ragu sebagai terang bagi orang kafir. Orang yang mendapat perjanjian dari Allah, maka Tuhan Yesus menjadi terang baginya, sehingga mereka bisa berjalan dalam terang, di jalan yang betul, tidak lagi dalam gelap Yoh 12:35. Luar biasa, Tuhan Yesus menjadi terang bagi orang-orang ini, menjadi contoh sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan gelap, tetapi tahu jalan yang betul. Ini berlakukalau perjanjian itu ada dalamnya memegang perjanjian Allah, yaitu kalau kita tinggal dalam Kristus, dalam kesucianNya dan taat melakukan kehendakNya seperti Yoh 15:5. Dengan Tuhan, manusia akan tahu jalan sehingga tidak binasa, tetapi tumbuh dalam terang menjadi seperti Dia. Tuhan Yesus menjadi terang dunia Yoh 8:12; 9:5; 12:46.
YES 42:7. MANUSIA DIMERDEKAKAN MENJADI TERANG DUNIA.
UNTUK MENCELIKKAN MATA ORANG BUTA, MEMBAWA KELUAR ORANG-ORANG YANG TERPENJARA DARI PENJARA DAN MEREKA YANG DUDUK DI DALAM KEGELAPAN, KELUAR DARI RUMAH TAHANAN.
Orang yang percaya Tuhan, matanya dicelikkan.
Dahulu buta oleh iblis 2Kor 4:4 sekarang celik oleh kuasa Allah sehingga dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan iblis Luk 4:18-19. Sesudah merdeka maka kita yang menjadi terang bagi dunia ini Mat 5:13-16. Dalam menjadi terang, sekaligus kita tumbuh terus menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan Allah. Sebab itu jadilah terang dunia, sebab dalam pelayanan kita tumbuh 2Tim 2:20-21. Orang yang melayani dengan tulus, bergantung pada Tuhan untuk betul2 menjadi berkat bagi yang dilayani (tidak mempunyai tujuan lain yang tersembunyi), ia akan disertai Tuhan sehingga tumbuh makin tinggi jadi berkat bagi semua orang yang dilayani. Memerdekakan dari dosa dan Neraka ber-sama-sama dengan Tuhan, ini misi utama yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa sehingga lepas dari penjara di dunia dan dari rumah tahanan kekal di Neraka. Orang yang tinggal dalam penjara dosa di dunia akan masuk dalam rumah tahanan kekal di Neraka.
Sesudah dimerdekakan, kita harus tetap tinggal merdeka dari dosa, sehingga Tuhan bisa menyertai kita, sebab Allah tidak bisa bekerjasama dengan gelap.
Selama kita menjadi terang, itu hidup yang indah, sebab terus berada di ril Tuhan, luar biasa, kita akan mengalami rencana2 Allah yang heran sampai akhirnya menjadi seperti Kristus.
Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia seperti Kristus? Ini sudah dijanjikan Tuhan Yoh 14:12, bahkan lebih dari Putra manusia Yesus. Misalnya seperti Petrus yang dengan bayangannya bisa menyembuhkan orang.
Kuncinya sederhana yaitu Immanuel Mat 1:23. Kalau Allah beserta kita Rom 8:31, dan kita terus taat kepadaNya, maka Allah akan bekerja di dalam dan lewat kita seperti Kristus Gal 2:19-20.
Betul2 lekat dengan Tuhan seperti Yoh 15:5 dan hidup dalam kesucian dipimpin Roh dalam jalan salib di atas Mezbah, maka sebagai anggota tubuh Kristus (tidak sendirian, tetapi ber-sama-sama dalam satu tubuh dipimpin Roh) maka kekuatan kita akan meningkat luar biasa dan hasilnya akan ajaib dan heran seperti Kristus. Jangan ragu-ragu.
Dahulu hanya ada satu Kristus, tetapi sekarang ada banyak Kristus dengan kemampuan ber-macam-macam, ada yang 1/1000 Kristus, ada yang 1/100, ada yang seperti Kristus bahkan ada yang lebih dari Putra manusia tetapi tetap tunduk pada Kristus. Bertindaklah dengan iman, ini kehendak Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa dan menyegerakan hari Tuhan 2Pet 3:12. Sekaligus kita dapat pahala dan tumbuh bahkan menjadi seperti Kristus, menjadi mempelaiNya.
YES 42:8. JANGAN MENGAMBIL KEPUJIAN DAN KEMULIAAN ALLAH.
AKULAH TUHAN, INILAH NAMAKU DAN KEMULIAANKU TIDAK AKAN KUBERIKAN PADA YANG LAIN. JUGA KEPUJIANKU.
Yesus memerdekakan kita dan menjadikan kita seperti Kristus, bisa dipakai Tuhan dengan heran, baik dalam memenangkan jiwa dan dalam menumbuhkan jiwa-jiwa (tiga angka kedatangan Tuhan) disertai dengan segala tanda dan mujizat serta hal-hal indah dalam rencana Allah. Yang penting kita menyerah dan taat akan pimpinan Roh, pasti jadi indah seperti Kristus Luk 4:1,18. Semua itu adalah hasil pekerjaan Tuhan dan Allah kita. Bukan kita tetapi Kristus yang bekerja di dalam kita, juga Roh Kudus dan Bapa. (Lebih-lebih dalam Minggu ke-70 Daniel, setiap orang beriman akan dipakai Tuhan dengan heran, sehingga Gereja betul-betul menjadi ajaib).
Dalam hal ini yang penting:
1. Kita harus selalu hidup benar dan tulus. Jangan ada maksud-maksud lain yang jahat dan tersembunyi, lakukansemua dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan.
2. Betul-betul taat seperti robot, sehingga hidup kita ini bukan kita tetapi Kristus yang hidup dalam kita yang bisa mengerjakan semuanya Gal 2:20. Ini bisa terjadi dengan indah dan heran kalau kita betul-betul mautaat pada Tuhan dalam segala perkara. Kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan (belajar terus Firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus 2Pet 3;18) dan mendengarnya baik2 (dengan tulus, tidak ada maksud-maksud yang lain) dan taat penuh, maka pasti semua janji Allah akan jadi dalam hidup kita, misalnya Mrk 16:17-20 dan tanda2 akan menyertai kita dengan heran Ibr 2:4,bahkan seperti Kristus dan melebihiNya. Yoh 14:12.
3. Kalau sudah yakin, bertindaklah. Charles dan Frances Hunter yang banyak menyembuhkan orang sakit, sebelumnya bertindak 2.000 kali (mendoakan orang sakit) dan belum ada kesembuhan. Baru sesudah itu banyak kesembuhan. Mengapa sampai 2000 kali mereka terus melakukan sekalipun tidak nampak yang sembuh? Sebab percaya akan janji Allah, mereka tetap yakin bahwa janji Allah pasti jadi. Jangan berkecil hati, percayalah akan Firman Tuhan, pasti jadi, Firman Tuhan tidak pernah dibatalkan atau berubah. Bertindaklah dengan iman.
Elia berdoa minta hujan itu 7 kali, 7 kali ia menyuruh hambanya turun gunung pergi ke laut untukmelihat apa ada hujan. Sesudah 7 kali hanya tampak awan, bukan hujan dan awan itu hanya sebesar telapak tangan. Tetapi Elia percaya dan menyuruh Achab lekas pulang kembali sebab hujan akan datang 2Raj 18:44-46, padahal belum ada apa-apa, tetapi itu betul2 terjadi. Elia percaya dan jadilah seperti imannya.Jangan ragu-ragu, bertindaklah dengan iman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, janji2 Tuhan pasti akan digenapkan.
Bertindak itu latihan iman. Asal semua beres, tulus, benar, dan yakin dalam hati, ada sejahtera dari Roh Kudus, maka bertindaklah. Mat 10:7-8 beritakan Injil dengan disertai tanda2 Tuhan. Ini perlu untuk membuktikan bahwa berita yang kita katakan itu benar.
Seperti Musa membawa pesan Allah kepada Firaun untuk melepaskan orang Israel. Tetapi Firaun langsung menolaknya mentah2. Maka Musa berbuat mujizat sebagai tanda bahwa dia betul2 disertai Allah.
Juga kita perlu berbuat mujizat, bukan untuk membesarkan diri kita, membuktikan kita ini heran, bukan! Tetapi untuk membuktikan bahwa kita tidak bicara dari diri kita sendiri tetapi diutus Allah yang maha kuasa. Kel 5:2; 7:10-12. Meskipun ada mujizat Firaun tetap keras hati tidak mau menuruti kata-kata Tuhan, apalagi kalau tidak ada mujizat.
Kita sulit memenangkan jiwa kalau kita tidak berani bertindak dengan iman, membuktikan bahwa yang menyuruh kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa! Sebab itu berdoalah dalam Roh dan hidup benar Yoh 4:23-24, lalu saksikan Injil Tuhan dan buktikan bahwa Allah kita itu benar dan maha kuasa.
Bukan membuktikan diri kita sendiri yang hebat dan heran, bukan! Tetapi membuktikan Allah itu benar dan maha besar! Orang yang hanya mau membuktikan bahwa dirinya sendiri benar dan heran akan gagal dan minder. Tetapi kalau kita mau membuktikan bahwa Allah benar, kita tidak minder, meskipun gagal, kita bahkan terus bertindak, sebab kita yakin bahwa Allah yang kita layani itu benar dan maha kuasa. Bagi orang-orang hampir-hampir tidak ada bedanya, apakah kita yang penuh kuasa atau nama Tuhan yang penuh kuasa, pokoknya mereka sembuh. Mereka seringkali tidak bisa membedakan. Tetapi kita sendiri harus membedakannya sungguh-sungguh. Bagi kita yang melakukan mujizat dengan iman harus tahu betul-betul bahwa ini bedanya bukan sedikit tetapi berbeda sangat besar! Kalau Allah yang besar itu betul 100%, tetapi kalau kita yang hebat itu salah 100%. Kalau kita tahu bedanya ini baik-baik, kita tidak akan berani mengambil (langsung atau tidak langsung) segala kepujian dari tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi.
Jangan membuktikan diri kita sendiri tetapi buktikanlah Allah yang mengutus kitayang heran dan maha kuasa! Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup kita, membuktikan bahwa segala berita kita itu benar-benar dari Tuhan dan disahkandengan kuasa dan tanda ajaib Mrk 16:20, Ibr 2:4. Pergi dan buktikan bahwa Allah itu benar dan maha kuasa dan selamatkan jiwa2.
Jangan merebut kepujian dan kehormatan Allah. Membuat mujizat dalam nama Tuhan itu tidak terlalu sulit, sehingga banyak orang bisa berbuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kis 3:6! Tetapi kalau orang-orang ini tidak bertobat, ia akan ditolak Allah Mat 7:21-23.
Kita tidak patut mengambil, mencuri atau merebutnya. Kita harus menyadari hal ini. Sampai dalam hati dan pikiran, sehingga kita merasa patutlah kalau kita harus mengembalikan segala kepujian yang kita terima kepada Tuhan, sebab Dia yang berhak.Jangan se-kali2 dalam hati merasa layak menerima pujian, nanti hidup kita jadi sesat dan dengan mudah bisa dipakai iblis untuk banyak hal-hal yang melawan Firman Tuhan (apalagi kalau disanjung-sanjung). Waktu kita dipakai Tuhan dengan heran, kita tidak berhak menerima segala hormat dan pujian, sebab semua oleh dan karena Tuhan saja. Akui semua dari Tuhan dan bersyukur dan permuliakanlah Allah. Juga jangan biarkan orang-orang memuji kita. Belajar seperti Putra manusia Yesus dan hamba-hamba Tuhan yang benar Mrk 7:36.
Lakukanlah se-bisa2nya, misalnya seperti Paulus Kis 14:15,18,19. Bahkan karena tidak mau dipuji Paulus dirajam, tetapi Tuhan membangkitkan Paulus kembali.Kita harus punya pendirian seperti Yohanes Pembaptis yaitu supaya nama Tuhan makin dibesarkan dan nama kita dikecilkan.
Yoh 3:30
Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Maka Tuhan akan memakai kita lebih lanjut, makin heran dengan resiko sombong makin kecil. Kalau bisa tetap rendah hati dan mengembalikan segala puji pada Tuhan, maka Tuhan akan bebasmengangkat terus, makin tinggi, sesuai dengankemampuan kita. Tuhan mencari lebih banyak orang yang bisa dipakai dengan heran untuk membuktikan kuasa nama Yesus supaya lebih banyak orang bertobat dan diselamatkan. Sebenarnya banyak orang mau dipakai Tuhan dengan heran tetapi sedikit yang mau tetap mengakui bahwa semua dari Tuhan dan tinggal rendah hati.
Siapa saja yang bisa dipakai Tuhan, pasti Tuhan pakai, asal mau tetap rendah hati, supaya jangan binasa karena kesombongannya seperti Lucifer. Sebab itu kalau kita mau terus mengakui bahwa semua dari Tuhan dan tetap rendah hati dan hidup suci, maka Tuhan akan bebas memakai kita dengan heran sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Kadang-kadang kalau perlu untuk diangkat lebih tinggi lagi, maka Tuhan memberi duri supaya tidak sampai menjadi sombong 2Kor 12:7. Ini yang dibuat Tuhan bagi Paulus itu dipakai Tuhan sangat heran, sampai puncak-puncak kemampuannya atau lebih tinggi lagi, maka diberikanlah duri ini.
Sebaliknya orang-orang yang dilayani, yangdiberkati oleh pelayanannya, jangan memberikan pujian dan kehormatan itu pada manusia, baik si hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan heran atau siapapun. (Kita harus tahu berterima kasih dengan betul. Doakan dan bekerjasama denganbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, rekomendasi yang pantas masih boleh tetapi jangan diangkat-angkat, ditinggikan, dipuji, dikultuskan, itu sikap yang salah dan berdosa).
Orang-orang yang dipakai setan. Inilah orang-orang yang suka menyanjung, memuji hamba-hamba Tuhan itu dipakai iblis untuk menjatuhkan mereka, yaitu dengan mengutuki dan menjeratnya. Orang yang memuji-muji temannya dengan suara keras, komentarnya berani dan kuat, itu mengutuki orang yang dipakai Tuhan itu. Tuhan tidak pernah menyuruh mengutuki orang, tetapi iblis yang memakai orang-orang yang tidak mengerti untuk mengutuki mereka.
Ams 27:14
Orang yang memuji sahabatnya dengan nyaring suaranya sambil bangun pagi-pagi, maka ia itu dapat dibilangkan baginya akan laknat. (TL)
Orang yang suka mengangkat-angkat dan membesarkan orang-orang yang dipakai Tuhan atau teman-temannya itu sedang dipakai iblis untuk menjeratnya dan kalau orang itu merasa memang ia patut dipuji dan ia setuju dengan segala kepujian yang diberikan kepadanya, ia sudah masuk jerat iblis, jadi sombong, jatuh dalam dosa, masuk pihak iblis dan menjadi musuh Allah. Tidak lama kemudian ia akan direndahkan dan kena hukuman dari Allah seperti Lucifer bapaknya.
Ams 19:5
Seorang saksi dusta tiada akan terlepas dari pada hukum dan seorang yang bernafas bohong itupun tiada akan luput. (TL)
Biasanya orang-orang ini, yang dipakai oleh iblis juga menghinakan hamba-hamba Tuhan atau Gereja-gereja lain, hati-hati. Seringkali mereka membesarkan orang-orangyang tampak indah (dalam satu segi, belum tentu indah dalam segi2 yang lain, belum tentu dipakai Tuhan dalam semua segi yang lain) lalu menghinakan orang lain yang tidak mempunyai keindahan itu. Kita harus ingat, semua kita sama-sama hamba-hamba Tuhan, bukan apa-apa, hanya alat (Wah 22:8.9). Semua kita sama-sama hamba. Yang mengerjakan semua yang indah-indah lewat kita, itulah Tuhan, bukan kita manusia, dan patutlah segala puji ditujukan dan dipersembahkan kepada Tuhan yang membuat langit dan bumi dan yang sudah membentangkannya dan menundukkan segala isinya, bukan kita atau orang lain.
Jangan mau dipakai iblis. Orang yang dipakai iblis, tidak diberkati iblis tetapi dihancurkan oleh iblis dan dihukum oleh Tuhan Mat 23:12, sebab melawan Tuhan 1Pet 5:5. Lebihbaik dan seharusnya Allah yang dipermuliakan dalam segala-galanya.
 
KESIMPULAN.
Ingat yang menciptakan langit, bumi dan isinya termasuk kita, bukan kita sendiri tetapi Tuhan, Allah yang maha kuasa, ketiga Pribadi Allah yang maha mulia. Putra manusia Yesus sudah menjadi terang, begitu juga kita yang percaya juga harus menjadi terang dunia, tetapi jangan mencuri kemuliaan dan kehormatan Allah, juga jangan memuliakan orang yang dipakai Tuhan, itu bodoh dan orang itu dipakai iblis dan sebagai hasilnya,ia akan dibinasakan iblis dan dihukum Allah yang dilawannya.
Kalau kita memuliakan Allah, tahu dan mengakui semua dari Allah, Allah akan memakai kita lebih heran, lebih besar sesuai dengan kemampuan kita, bahkan sampai tidak terbatas seperti Kristus, menjadi mempelaiNya, tetapi kita harus tetap sadar bahwa semua itu oleh Tuhan, akui dan tetap rendah hati dan suci.
 
Nyanyian:
Dia harus makin bertambah.
kuharus makin berkurang.