YS143 – Yesaya 33:1-6 Orang Jahat yang "Tidak Pernah" Kalah – Antikris (9Jan’13)

Download MP3 Khotbah: YS143

YESAYA 33:1   PENGKHIANAT YANG TIDAK DIKHIANATI.

Wai bagi orang-orang yang merusak yang tidak dirusak dan yang berkhianat tetapi engkau sendiri tidak dikhianati.

Ini luar biasa, seolah-olah kejahatan itu menang. Padahal Tuhan memberi hukum bahwa yang menabur akan menuai Galatia 6:9-10, Kejadian 8:22, tetapi orang jahat ini seolah-olah tidak menuai. Dimana hukum Allah? Apakah Allah tahu kejahatan orang ini yang merajalela dengan kuat sehingga tidak ada yang membalas kepadanya? Habakuk juga heran akan hal ini Habakuk 1:2-4. Tetapi Allah tahu semua ini. Iblis, orang-orangnya dan kejahatan tidak akan menang, tetapi ada waktu dan saat-saat dimana kejahatan seolah-olah menang dan merajalela. Kalau waktunya belum selesai, orang yang kena kejahatannya ini memang sangat menderita, tetapi tidak akan lebih dari ukurannya.
Dalam penderitaan biasanya manusia tidak tahan, menderita satu hari itu rasanya seperti satu bulan (kalau sukacita satu bulan seringkali rasanya seperti satu hari, apalagi nanti di Surga untuk miliaran tahun seperti baru beberapa tahun, tetapi untungnya tidak berakhir, kekal).
Tetapi dalam dunia, seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan, tetapi semuanya dikuasai penuh oleh Tuhan dengan maksud yang baik untuk umatNya yaitu sebagai masa pengolahan dan ujian, sebagian juga untuk hajaran dan hukuman, tetapi pasti Tuhan tahu semuanya dan bukannya dibiarkan Tuhan, juga pasti bukan sebab Allah tidak bisa menguasainya, sama sekali tidak, Allah tetap maha kuasa!
Yusuf, Daud, Daniel, Ayub dll sedang diuji Tuhan. Kita harus mengerti bedanya dan dalam ujian yang penting tetap hidup benar dan berkenan pada Tuhan sekalipun sikon sangat jahat dan merajalela dan kita tidak bsia berkutik dan Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa.
Dengan cara ini orang-orang yang indah-indah di hadapan Tuhan, diuji, apakah mereka tetap benar, setia dan taat dalam penderitaannya seperti orang-orang ini.
Percayalah akan Allah Markus 11:22. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan disesatkan oleh fakta yang tidak enak dan menyeramkan. Allah tetap hidup, hadir, maha kuasa, maha tahu dan menjaga kita. Semua yang terjadi diizinkan untuk pengolahan dan partumbuhan kita untuk menjadi makin seperti Kristus, makin indah, makin mulia. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Tetap bertahan dan jangan bereaksi dosa. Tuhan akan tetap memelihara dan menjaga kita sampai satu rambutpun tetap dipelihara. Yusuf dalam keadaan terbuang seperti budak, tidak sampai sakit, cacat atau mati. Juga Daniel, Daud, Ayub dll, jangan kuatir. Tidak akan sakit sampai mati, asal tetap percaya bahwa Dia tetap maha kuasa! Taat dengan segenap hati. Biasanya orang yang taat, tetap ada sejahtera dan sukacita Allah, bahkan bisa menyanyi sekalipun rasanya hampir mati Kisah 16:25. Kalau lulus amat indah, itu peningkatan untuk kekal.
Pasti pada satu saat orang-orang jahat yang merajalela ini akan habis waktunya dan binasa. Puncak dari orang jahat yang menang terus (pada masanya) dan merajalela seenaknya adalah Antikris. Ia memang mendapat waktu 3,5 tahun = 1260 hari dari Tuhan. Dalam masa Antikris dia betul-betul di puncak kejahatannya dan merajalela luar biasa, bahkan tanpa batas. Kalau tidak mau bertemu Antikris, bertobatlah sekarang sungguh-sungguh sebab zaman Antikris bukan masa ujian tetapi hanya hukuman sampai mati Wahyu 13:6. Kalau ujian tetap bisa sejahtera dan sukacita sekalipun tidak enak untuk daging, sebab Wasit yang maha kuasa adalah Allah yang mencintai kita. Sebab itu dalam ujian yang dahsyat sekalipun dan meskipun nampaknya Allah seolah-olah tidak berdaya dan “tidak bisa” berbuat apa-apa, kita bisa tetap sejahtera dan bersukacita, bahkan bisa menyanyi, sebab 100% dalam tangan Allah yang mencintai kita dan maha kuasa 1Korintus 10:13.  Jangan takut, jangan bersungut-sungut apalagi maki-maki, itu sudah jatuh dan kalau sudah jatuh, semua berubah menjadi pahit dan celaka, bisa rugi banyak dan rohani merosot bukan naik kelas. (ayat 7).

Pada waktu engkau berhenti merusak, maka engkau akan dirusak dan pada waktu engkau berakhir berkhianat, mereka akan mengkhianatimu.

Merusak dan berkhianat adalah rutinitas orang jahat, Antikris dan iblis. Tidak ada terimakasih, tetapi berkhianat dan merusak belaka. Tetapi saatnya pasti akan berakhir; sesudah itu hukuman akan dijatuhkan diatasnya tanpa ampun. Baik orang-orang jahat yang kejam dalam dunia, juga orang-orang jahat terhadap umat Tuhan, akan ada waktunya mereka dihukum seperti yang mereka perbuat, bahkan lebih lagi dalam Neraka kekal. Apalagi Antikris, sesudah habis waktunya, semua akan habis dalam perang Harmagedon. Jangan bingung mencari bantuan, ahli-ahli hukum, pembela, backing dll itu sia-sia, bahkan justru membuat keadaan jadi kacau, jadi pengharapan palsu dan bisa masuk perangkap iblis dan gugur, celaka! Sabar, minta pimpinan Tuhan, Dia maha kuasa, Dia sanggup menolong apa saja, tiada yang mustahil bagi-Nya Lukas 1:37. Jangan lari ke Mesir, jangan bereaksi dengan macam-macam dosa, tetap suci sampai dalam hati dan terus dipimpin Roh.
 

YESAYA 33:2  MOHON BELAS KASIHAN TUHAN

O Tuhan kasihilah kami, kami menunggu Dikau.

Ini alamat yang tepat dan kenali Tuhan yang maha kuasa, adil dan cinta anak-anak-Nya. Sebab itu berserulah padaNya, Dia akan menguatkan dan pasti tidak akan meninggalkan kita. Jangan cepat kuatir dan bersungut-sungut seperti Israel, nanti menjadi dosa dan celaka! Jangan prasangka seperti orang Israel, yang menuduh Tuhan, bahkan mereka akan dibantai oleh Tuhan, mereka marah, lebih baik dikubur di Mesir Keluaran 14:11.
Orang yang tidak percaya akan bereaksi macam-macam, aneh-aneh dan limpah dengan dosa, sehingga jadi celaka seperti orang Israel di Padang Gurun, gagal, batal masuk Kanaan! Percayalah dan kalau percaya pasti bisa bersyukur sekalipun tidak mengerti, bisa memberi korban syukur!

Jadilah lengan mereka setiap pagi.

Dalam TL: jadilah penolong kami setiap pagi.
TB: lindungi kami setiap pagi dengan tanganMu. Kebanyakan bahasa Inggris seperti King James. Kalau toh Tuhan menjadi lengan mereka, Tuhan tetap adil dan lengan Tuhan akan menghukum mereka sendiri, sebab Allah tidak membedakan, asal ada dosa, pasti hukuman Allah turun, termasuk Musa yang tidak mengkhatankan anak-anaknya (melahirbarukan anak-anak) kena hukum. Bahkan Putra manusia Yesus sebab menanggung dosa umat manusia, kena hukuman. Sebab itu jangan main-main dengan Allah, harus bertobat sungguh-sungguh. Andaikata Allah bertahta di Nerakapun, tetap sama saja, semua orang berdosa dihukum dan orang benar dibenarkan (dan Neraka menjadi Surga dan iblis dkk terpaksa lari dan pindah). Sebab itu bagaimanapun sikonnya tetaplah hidup benar di hadapan Allah.

Pertolongan kami juga dalam masa-masa kesukaran.

Yang penting bukan Allah menolong atau tidak, atau iblis bisa mengganggu atau tidak, tetapi apakah kita hidup benar dan melakukan kehendak Allah, maka pasti Tuhan akan menjadi Penolong kita, kapan saja, dimana saja dan dalam hal apa saja, pada saatnya Dia akan menolong, Allah selalu di pihak orang benar, apalagi dalam masa kesukaran, Dia tahu.
 

YESAYA 33:3  KETAKUTAN DIMANA-MANA

Dalam suara kerusuhan, bangsa-bangsa lari. Pada waktu engkau bangkit, bangsa-bangsa tercerai berai.

Ini keadaan manusia yang kekuatannya terbatas, langsung ketakutan dan lari kalau ada apa-apa. Manusia hanya bisa lari menjauh dari malapetaka, tetapi kalau iblis, Antikris menguasai segala tempat, mau lari ke mana? Waktu musuh (Antikris) bangkit, bangsa-bangsa tercerai berai. Siapa bisa tahan? Keadaan menjadi kacau dan rusuh. Siapa yang kuat, dia jadi raja dan daripada mati lalu orang-orang yang ketakutan ini bersekutu dengan orang kuat itu, sekalipun melawan Allah; ini manusia, menghalalkan segala cara sebab mereka cari selamat dengan kemampuannya, kalau terpaksa bersekutu dengan siapa saja asal selamat. Tetapi orang beriman tidak menghalalkan segala cara. Memang ada beberapa korban, yaitu yang diserahkan Tuhan sebab dosa-dosanya.Tetapi jangan takut, kalau dengan Tuhan, Tuhan yang pelihara, apalagi dalam Minggu ke-70 Daniel, semua yang tergolong orang benar di pihak Tuhan, tidak akan mati 1Korintus 15:51. Jangan menghalalkan segala cara, harap Tuhan.
 

YESAYA 33:4. ULAT DAN BELALANG.

Dan jarahanmu akan dikumpulkan orang seperti pengumpulan ulat-ulat, seperti belalang yang pergi datang, demikianlah ia akan lari di atas mereka.

Ulat dan belalang merupakan hama dan bentuk hukuman Tuhan. Ini datang baik atas orang Mesir juga atas orang Israel.  Semua dijarah habis oleh ulat dan belalang Mazmur 78:46; 105:34. Keadaan seperti ini (ujian) itu dahsyat, apalagi dalam zaman Antikris.
Orang-orang yang diuji seperti Yusuf, Ayub, juga habis oleh ulat dan belalang ini, tetapi kalau menang, pulih kembali, bahkan lebih besar. Tetapi orang-orang yang kena hukuman, habis dan celaka, binasa, kalau tidak bertobat terus ke Neraka.
Memang Ayub dan orang-orang yang diuji itu habis untuk sementara dan kemudian Tuhan kembalikan lagi dengan limpah. Kalau hidup benar dan memperkenankan Allah jangan takut, jangan kuatir atau bersungut-sungut. Ayub bisa tahan tetapi istrinya menghojat,  sebab memang hatinya penuh perkara-perkara dunia, kalau dunia diambil, semua sendi-sendi rohaninya ambruk sisa hanya hojatan. Tetapi orang yang benar dan cinta Tuhan di hadapan Tuhan akan tahan dan tetap bersyukur meskipun habis seperti Ayub. Tetapi Ayub tidak kuatir, sesudah lulus (kalau gugur, gagal, ceritanya lain! Jangan sampai gugur dalam ujian) maka Ayub menjadi dua kali lebih besar dari semula!
Pada zaman Antikris ini lain; jarahan Antikris itu luar biasa, semua dijarah habis, baik harta, orang, kebebasan, dan apa saja semua dikumpulkan seperti kena ulat dan belalang, semua habis. Antikris akan lari di atas mereka semua. Semua kalah 100% sampai mati, tidak berdaya. (Kalau ujian zaman sekarang, itu kena “bala” terbatas, semua yang terjadi ada batasnya seperti Yusuf, Daud, Ayub dll). Tetapi dalam zaman Antikris tidak ada batasnya, semua diinjak-injak habis oleh Antikris, sepenuhnya dalam tangan Antikris, dahsyat sekali! Semua ada ukurannya, sebab orang yang tertinggal dalam pengangkatan, memang ukurannya diserahkan dalam tangan Antikris sampai habis dan mati. Tetapi zaman sekarang lain, kalau toh diuji tidak habis, malah tumbuh dan keberkatan, terus meningkat sampai menjadi sempurna, dan masuk dalam zaman keemasan Gereja yang luar biasa. Wahyu 12:1.
 

YESAYA 33:5. TUHAN DITINGGIKAN.

Tuhan ditinggikan, sebab Ia diam di tempat tinggi. Ia memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran.

Antikris sudah mulai dari permulaan Minggu ke-70 Daniel dan pada waktu itu tiga Antikris pertama sudah merajalela. Keadaan akan dahsyat, tetapi Gereja tetap jaya dan berkemenangan sebab Tuhan Yesus tetap ditinggikan di dalam Gereja. Selama ada Tuhan di dalam kita, siapa lawan kita Roma 8:31.
3,5 tahun pertama itu masa yang sulit, tetapi ini sekaligus menjadi saringan bagi orang beriman. Orang yang mengerti dan punya pendirian yang kuat dalam Firman Tuhan dan dipimpin Roh seperti ligabis (Lima Gadis Bijaksana), tidak akan takut, sebab Gereja tidak akan kalah, meskipun dengan akal tampaknya akan hancur dan kalah. Keadaan betul-betul sangat seram, tetapi orang yang dipimpin Roh itu bisa berjalan dengan iman, yakin sekalipun dengan akal tidak mungkin. Orang yang berjalan dengan akal akan ketakutan dan undur, dan betul akan mengalami apa yang dikuatirkan yaitu Gereja menjadi hancur dan dikalahkan yaitu sesudah pengangkatan. (Waktunya juga tidak berbeda jauh, sebab hanya 3,5 tahun, tiba-tiba zaman keemasan Gereja, menjadi zaman tanah liat dan hancur seperti patung Nebukadnezar yang jatuh dan hancur dari kaki yang dari tanah liat. Begitu Gereja yang heran dan mengalami masa keemasan, bisa hancur, tetapi yang kena itu orang-orang yang lekat dengan dosa, tidak dipimpin Roh, Gereja-gereja jalan lebar! Tetapi Sion, dimana Kristus ditinggikan itu tetap teguh dengan keadilan (hukum yang keras 2Korintus 10:6) dan kebenaran. Gereja Hujan akhir itu heran, mulia, luar biasa sebab hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan bertahta di tengah-tengahnya, sebab itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sion, lambang dari tempat Allah yang heran, tidak terkalahkan dan menjadi sangat mulia dan suci di tengah-tengah dunia yang sangat jahat (ini orang-orang yang seperti ligabis).
 

YESAYA 33:6. GEREJA KUAT DAN TEGUH DALAM MASANYA.

Dan hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketangguhan dalam masa mu, dan kekuatan dari keselamatan.

Di tengah-tengah zaman Antikris (tiga Antikris yang pertama), Gereja stabil, teguh, tidak goyah sekalipun banyak ancaman dan aniaya datang pada umat Tuhan. Orang yang takut (tidak punya pengertian dan tidak berjalan dalam Roh sangat takut dan undur, baik oleh hukum yang keras dalam rumah Allah dan aniaya dan ancaman dari Antikris sehingga undur Kisah 5:13. Tetapi orang-orang yang benar tidak takut sebab Allah adil. Kalau ada orang yang dihukum mati di tempat seperti Ananias, itu karena ada dosa, kalau tidak, tidak akan kena bahkan mengalami masa keemasan Gereja.
Dengan pimpinan Roh Kudus ada cukup hikmat, sehingga sekalipun hidup sulit dan banyak ancaman dan kesukaran, tetapi dengan hikmat Alalh kita bisa melangsungkan hidup jasmani dan rohani dengan penuh sukses! Kita tidak perlu takut tetapi perlu belajar berjalan dalam Roh dengan karunia-karunia, buah, jabatan dan kuasa Roh dalam persekutuan tubuh Kristus.
Juga pengetahuan dari Firman Tuhan tentang rahasia akhir zaman ini membuat kita teguh tidak takut sebab orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan mati 1Korintus 15:51 tetapi dipelihara Tuhan, baik dari penyakit, nafkah, ancaman, bahkan, malapetaka dsb, lebih-lebih dari aniaya Antikris yang sudah merajalela waktu itu.
Orang yang tidak mengerti akan ketakutan bahkan undur dari Tuhan. Kita harus belajar terus tentang rahasia-rahasia akhir zaman, sebab orang yang mengerti akan mengalami 2Raja 2:10, sebab rahasia ini hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang dalam, yaitu orang-orang yang mau berjalan dalam Roh, dan kalau mereka taat, mereka mengalami hal-hal yang indah dari raksasa itu. Dalam pimpinan Roh, dengan hikmat dan pengetahuan pembukaan rahasia-rahasia Surgawi, Gereja Tuhan akan tumbuh makin cepat, makin kuat dalam suasana Surgawi yang indah.
Dalam masamu.
Justru puncak-puncak masa kemuliaan Gereja ada dalam Minggu ke-70 Daniel, dalam masa yang paling sulit ini, ini masa yang heran bagi Gereja akhir zaman, masa keemasan, Gereja menjadi sangat teguh dan ajaib Wahyu 12:1.
Dan kekuatan dari keselamatan.
Orang yang betul-betul selamat itu kuat sekali, sebab orang selamat berarti Tuhan ada di dalamnya. Tanpa Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam hatinya, tidak ada keselamatan! Selamat berarti milik Kristus, dihitung oleh Tuhan dan Tuhan ada di dalamnya, ia tidak lagi sendirian, itu sangat kuat. Selamat dari manusia itu sangat terbatas dan rapuh, sekalipun dijamin asuransi tidak ada kekuatannya, tidak seperti selamat dari Tuhan.
Takut akan Tuhan adalah hartanya.
Apa harta Gereja Hujan akhir? Takut akan Tuhan ini harta yang besar. Jangan takut manusia lalu tidak takut Tuhan, tetapi orang yang takut Tuhan juga takut berbuat dosa pada orang lain bukan karena takut pada manusia, tetapi sebab takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu hidup suci dan berkenan pada Tuhan, sehingga mendapat harta yang limpah dari Gereja Hujan akhir. Sangat besar, jasmani dan rohani, Gereja masuk dalam zaman keemasan dan puncak-puncaknya. Harta rohani yaitu pengurapan limpah bahkan tanpa batas, pembukaan Firman Tuhan, jabatan, pelayanan orang sempurna, persekutuan tubuh Kristus dll, semua ini membuat pertumbuhan yang sangat cepat dan baik, sehingga rata-rata dalam 3,5 tahun banyak orang menjadi sempurna.
Juga harta jasmani akan limpah.
Dalam masa ini semua hidup bersama seperti dalam Kisah 2:44-46. Tidak ada kesulitan sebab orang-orang yang dipimpin Roh sudah tahu tanggal pengangkatan beberapa saat lagi (apalagi hukumannya mati kalau curang seperti Ananias) sehingga semua yang fana betul-betul tampak hanya sebagai fasilitas, bukan tujuan, tidak kekal. Tetapi semua memakai semua harta bersama, juga  waktu dan kesempatan yang ada untuk tumbuh setinggi-tingginya sampai pada puncak-puncaknya yaitu kesempurnaan. Pasti banyak yang menjadi full timer bukan untuk menganggur dan mabuk anggur dunia seperti Nuh (sampai mabuk dan telanjang) tetapi untuk bekerja mati-matian untuk Tuhan, bukan untuk mendapat uang tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan habis-habisan dalam sisa waktu yang sangat terbatas. Orang yang mengerti bahkan bisa mulai sekarang tumbuh dan melayani Tuhan habis-habisan, bukan dengan hikmat dan kemampuannya sendiri tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, sebab itu yang terbaik dan membuat pertumbuhan yang paling cepat, yaitu sampai pada kesempurnaan.
 

KESIMPULAN.

Bersedia itu bukan ketika baru mulai Minggu ke-70 Daniel, tetapi mulai sekarang Matius 24:42. Kalau waktu Minggu ke-70 Daniel baru mulai bersedia, akan ketakutan dan undur (seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat berikut, ayat 7 dst). Bersedialah mulai sekarang.
 
Nyanyian:
Zaman sekarang berjagalah
Lihat dunia bergelora.