Daftar Isi Buku Pameran Pendidikan Anak:

BAB 12 : Kurikulum Pendidikan Anak

I. Mengapa perlu kurikulum?

II. Tiga macam kurikulum yang diperlukan

A. Kurikulum standar

B. Kurikulum sikon

C. Kurikulum Ekstra

III. Faedah yang kita dapatkan


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30